Phương trình lượng giác cơ bản

107 kết quả phù hợp trong mục Phương trình lượng giác cơ bản
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định tham số để phương trình có nghiệm

Cho phương trình: a) Bằng cách biến đổi , hãy giải phương trình khi b) Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải PT lượng giác sau

Giải phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để phương trình vô nghiệm

Cho phương trình Tìm để phương trình vô nghiệm.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình

Giải các phương trình sau :a)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình

Giải và biện luận phương trình
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về giải phương trình

Giải các phương trình sau:a)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình

Giải và biện luận phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình

Giải các phương trình saua) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về phương trình lượng giác

Tìm góc trong mỗi trường hợp:a) , b) , c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình:a) b) c)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương trình lượng giác

Chứng minh rằng với mọi phương trình : (1) luôn có nghiệm.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để phương trình vô nghiệm

1) Cho phương trình: Giải phương trình với Tìm để phương trình (1) vô nghiệm2) Xác định để mọi nghiệm của (1) cũng là nghiệm của phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương trình lượng giác

Giả sử là số bất kỳ. Chứng minh rằng trong hai phương trình sau:; ít nhất có một phương trình có nghiệm.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài


< Lùi 1 2 3 4 5 6 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay