Phương trình lượng giác đối xứng

31 kết quả phù hợp trong mục Phương trình lượng giác đối xứng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

. Chứng minh rằng nếu ba góc của một tam giác thỏa mãn điều kiện: thì góc đều là góc nhọn. Giải phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình lượng giác

Giải phương trình lượng giác:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh với m phương trình sau luôn có nghiệm

Chứng minh với phương trình sau luôn có nghiệm: (1)Tìm để (1) có nghiệm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình Tìm điều kiện của m để phương trình có nghiệm

Cho . Tính . Giải phương trình . Tìm điều kiện của để phương trình có nghiệm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trìn

Giải phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Cho . Tính . Giải phương trình . Tìm điều kiện của để phương trình có nghiệm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình lượng giác sau:

Giải phương trình lượng giác sau:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình:

Giải phương trình lượng giác:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình:

Giải phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình :

Giải phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình :

Giải phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình:

Giải phương trình:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình:

Giải phương trình:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình:

Giải phương trình:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình:

Giải phương trình:


< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay