Phương trình mặt cầu

83 kết quả phù hợp trong mục Phương trình mặt cầu
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính mô đun của số phức

Câu I (2,0 điểm): Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho
1) Chứng minh 3 điểm A,B,C không thẳng hàng. Viết phương trình mặt phẳng .
2) Viết phương trình mặt cầu tâm B, tiếp xúc với đường thẳng AC.
Câu II (1,0 điểm): Tính môđun của số phức
Resized Image
.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt cầu

Trong kg Oxyz cho 4 điểm A(5;3;4),B(-3;1;2),C(0;6;2),D(2;3;-1). a)Lập phương trình mặt phẳng (BCD).Tính khoảng cách từ A đến (BCD). b)Viết phương trình mặt cầu (S) đi qua 4 điểm A,B,C,D. c)Viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu (S) tại A.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho mặt phẳng (P) : x + 3y – 5z + 16 = 0 và các điểm A(3;2;5) , B(-5;-2;1) , C(1;-4;1). a) Viết phương trình mặt phẳng (ABC).Chứng minh (ABC) // (P). b) Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm thuộc (P) và đi qua các điểm A,B,C. c) Viết phương trình tiếp diện của mặt cầu (S) song song với (P).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh 4 điểm đồng phẳng

Trong không gian O xyz cho 4 điểm A(1;-1;2), B(1;3;2), C (4;3;2),và D( 4;-1;2). 1/ Chứng minh 4 điểm A,B,C,D đồng phẳng. 2/Gọi A’ là hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng Oxy,viết phương trình mặt cầu (S) đi qua 4 điểm A’,B,C,D. 3/Viết phương trình tiếp diện ( ) của (S) tại A’. 4/Viết phương trình tham số hình chiếu vuông góc của đường thẳng AB trên mặt phẳng Oyz.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng

Trong không gian tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng cho bởi: 1. Chứng minh rằng song song với nhau2. Lập phương trình mặt cầu tiếp xúc với và có tâm thuộc đường thẳng (d)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt cầu

Trong hệ tọa độ trực chuẩn , viết phương trình mặt cầu đi qua điểm , có tâm trên đường thẳng và thể tích
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt cầu

Viết phương trình mặt cầu có tâm thuộc cách \left\{ \begin{array}x= 5-2t\\ y=-2\\ z=t\ \end{cases} \right một khoảng bằng biết rằng mặt cầu có bán kính bằng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về phương trình mặt cầu

Tìm điểm trên mặt cầu sao cho khoảng cách từ đến mặt phẳng là:a) Lớn nhất.b) Bé nhất.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

iết phương trình mặt cầu

Cho mặt phẳng , mặt phẳng Và đường thẳng (d): Viết phương trình mặt cầu , biết tâm của mặt cầu là giao điểm của với , ngoài ra mặt phẳng cắt hình cầu theo thiết diện là hình tròn với diện tích là .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt cầu

Cho và đường thẳng.Viết phương trình mặt cầu biết rằng tâm của mặt cầu là giao điểm của với , ngoài ra mặt phẳng cắt hình cầu theo thiết diện là hình tròn với diện tích
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu

Cho mặt cầu: và hai đường thẳng . Lập phương trình mặt phẳng tiếp xúc với và song song với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt cầu Lập phương trình mặt phẳng chứa (d) và tiếp xúc với (S )

Cho điểm , đường thẳng và mặt phẳnga. Viết phương trình mặt cầu có tâm là , sao cho cắt theo đường tròn giao tuyến có chu vi bằng b. Lập phương trình mặt phẳng chứa và tiếp xúc với c. Chứng minh rằng tiếp xúc với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng (d)

Lập phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng và tiếp xúc với mặt cầu
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt cầu có tâm thuộc đường thẳng (d)

Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt phẳng và đường thẳng lần lượt có phương trình: : .Viết phương trình mặt cầu có tâm thuộc đường thẳng , cách mặt phẳng một khoảng bằng và cắt mặt phẳng theo giao tuyến là đường tròn có bán kính bằng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình hình chiếu của (d) trên (P)

Cho đường thẳng : Viết phương trình hình chiếu của trên Lập phương trình mặt cầu có tâm thuộc đường thẳng và tiếp xúc với hai mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm M thuộc (S) sao cho khoảng cách từ M đến (P) là ngắn nhất

Trong hệ tọa độ trực chuẩn , cho mặt cầu và mặt phẳng . Tìm thuộc sao cho khoảng cách từ đến là ngắn nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt cầu có đường kính là đoạn vuông góc chung

Trong không gian với hệ tọa độ cho hai đường thẳng : D1 : , D2 :Viết phương trình mặt cầu có đường kính là đoạn vuông góc chung của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt cầu có tâm I trên đường thẳng d

Trong không gian cho đường thẳng: và hai mặt phẳng:Viết phương trình mặt cầu có tâm trên đường thẳng () và tiếp xúc với hai mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt cầu

Trong không gian tọa độ Oxyz cho điểm và đường thẳng Tính khoảng cách từ A đến . Viết phương trình mặt cầu tâm A, cắt tại hai điểm B và C sao cho BC=8
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về viết phương trình mặt cầu

Viết phương trình mặt cầu có tâm nằm trên đường thẳng và tiếp xúc với hai mặt phẳng .


< Lùi 1 2 3 4 5 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay