Phương trình mũ

235 kết quả phù hợp trong mục Phương trình mũ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định a để hệ phương trình sau luôn có nghiệm

Định để hệ phương trình sau luôn có nghiệm: với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất của tham số m

Cho hệ phương trình : Giải () khi Tìm giá trị lớn nhất của tham số sao cho hệ () có nghiệm thỏa mãn :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập Phương trình chứa tham số

Tìm các giá trị của để phương tình sau đây có nghiệm:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về phương trình mũ

Cho phương trình .a. Giải phương trình với .b. Giải phương trình với . c.Tìm để phương trình có nghiệm.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để phương trình có hai nghiệm trái dấu nhau

Cho phương trình: (1)1) Tìm để phương trình đã cho có nghiệm2) Tìm để phương trình đã cho có nghiệm duy nhất3) Tìm để phương trình có hai trái dấu nhau
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình

Cho phương trình a) Giải phương trình với b) Giải và biện luận phương trình theo
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình sau đây

Giải các phương trình sau đây :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định a để hệ phương trình có nghiệm duy nhất

Cho hệ phương trình: , với là số dương khác . Xác định để hệ phương trình có nghiệm duy nhất và giải hệ phương trình trong trường hợp đó. Viết phương trình ba cạnh của tam giác trong mặt phẳng , cho biết đỉnh , đường phân giác trong và đường trung tuyến kẻ từ một đỉnh của tam giác có phương trình lần lượt là:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về Phương trình lôgarit

Cho phương trình : . Giải phương trình với . Xác định để phương trình có nghiệm phân biệt thỏa mãn :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận hệ phương trình theo tham số

Giải và biện luận theo tham số thực , hệ phương trình: trong đó () là ẩn.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình

Giải và biện luận phương trình: trong đó là tham số.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số . Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Tìm những điểm nằm trên đồ thị có tọa độ là những số nguyên.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm

Chứng minh rằng phương trình: luôn có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với những giá trị nào thì phương trình sau có bốn nghiệm phân biệt

Với những giá trị nào của thì phương trình: có bốn nghiệm phân biệt.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình mũ

Giải phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hệ phương trình chứa tham số

Cho phương trình:Tìm để phương trình có nghiệm trái dấu.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình mũ

Giải phương trình:


< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay