Bài tập về Phương trình mũ

236 kết quả phù hợp trong mục Phương trình mũ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình

Giải các phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các hệ phương trình sau:

Giải các hệ phương trình sau:a/ b/ c/ d/
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khối tròn xoay

Tính thể tích khối tròn xoay được tạo thành do quay quanh trục hình phẳng hữu hạn giới hạn bởi các parabon:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tích phân:

Tính tích phân:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình:

Giải bất phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị của m để phương trình:

Tìm các giá trị của để phương trình: nghiệm phân biệt thỏa điều kiện:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình:

Giải bất phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình:

Giải bất phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình khi m = 6

Cho bất phương trình a) Giải bất phương trình khi b) Tìm để bất phương trình được nghiệm đúng với mọi thỏa mãn điều kiện :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để phương trình có hai trái dấu nhau

Cho phương trình: (1)1) Tìm để phương trình đã cho có nghiệm2) Tìm để phương trình đã cho có nghiệm duy nhất3) Tìm để phương trình có hai trái dấu nhau
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tất cả các giá trị của m để bất phương trình luôn luôn đúng

Cho bất phương trình: Trong đó là tham số thực. Tìm tất cả các giá trị của để bất phương trình () luôn luôn đúng với mọi số thực .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ bất phương trình sau

Giải hệ bất phương trình sau:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các bất phương trình :

Giải các bất phương trình :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

Cho . Giải bất phương trình: Giải bất phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để mỗi bất phương trình sau đây có nghiệm:

Tìm để mỗi bất phương trình sau đây có nghiệm:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình:

. Giải bất phương trình: . Cho là ba số thực bất kỳ thỏa mãn . Chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các bất phương trình:

Giải các bất phương trình:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm m để mỗi bất phương trình sau đây có nghiệm :

Tìm để mỗi bất phương trình sau đây có nghiệm :


< Lùi ... 1 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay