Phương trình mũ

236 kết quả phù hợp trong mục Phương trình mũ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các hệ phương trình :

Giải các hệ phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các hệ :

Giải các hệ :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các hệ :

Giải các hệ :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tất cả các giá trị của tham số a để BPT

Tìm tất cả các giá trị của tham số để BPT được nghiệm đúng với mọi
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

Giải bất phương trình
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình:

Giải bất phương trình
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình:

Giải bất phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình :

Giải phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình:

Giải phương trình:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình :

Giải phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình :

Giải phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình :

Giải các phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định m để bất phương trình (1) nghiệm đúng

Cho bất phương trình : Xác định để bất phương trình nghiệm đúng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình: Tìm các giá trị của m để phương trình

a) Giải hệ bất phương trìnhb) Tìm các giá trị của để phương trình: Có hai nghiệm bân biệt (), sao cho nằm ngoài và nằm trong khoảng nghiệm của hệ (*).
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm m để bất phương trình sau nghiệm

Tìm để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình :

Giải phương trình :


< Lùi ... 1 7 8 9 10 11 12 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay