Phương trình mũ

236 kết quả phù hợp trong mục Phương trình mũ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình

Giải và biện luận phương trình: trong đó là tham số.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về bất phương trình mũ

Cho bất phương trình:Với giá trị nào của thì () có nghiệm.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị để bất phương trình có nghiệm

Tìm các giá trị để bất phương trình sau đây có nghiệm :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về giải phương trình mũ

Giải các phương trình sau:a/ b/ c/ d/
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải các hệ :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ phương trình chứa tham số

Cho hệ phương trình : Giải khi Tìm giá trị lớn nhất của tham số sao cho hệ có nghiệm thỏa mãn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ phương trình mũ

Xác định để hệ sau có nghiệm duy nhất :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm a để hệ sau có nghiệm với mọi b

Tìm để hệ sau có nghiệm với mọi :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng nếu x > 0 thì

Chứng minh rằng nếu thì :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị của m sao cho hệ phương trình trên có nghiệm duy nhất

Cho hệ phương trình:. Giải hệ trên với . Tìm giá trị của sao cho hệ phương trình trên có nghiệm duy nhất. Hãy xác định nghiệm duy nhất đó.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định alpha để phương trình có 2 nghiệm phân biệt

Cho phương trình : . Giải phương trình với . Xác định để phương trình có nghiệm phân biệt thỏa mãn :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình và bất phương trình sau

Giải các phương trình và bất phương trình sau:


< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay