Phương trình mũ

236 kết quả phù hợp trong mục Phương trình mũ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Với giá trị nào của a thì hệ sau đây có nghiệm

Với giá trị nào của a thì hệ sau đây có nghiệm :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình :

Giải phương trình : (*)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trìn

Giải bất phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

Giải bất phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình:

Giải các phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các bất phương trình mũ :

Giải các bất phương trình mũ :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình:

Giải hệ phương trình:
\left\{ \begin{array}3^x.3^y = 27 \\ 3^x.2y = 18 \end{cases} \right

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị của $m$ để phương trình:

Tìm các giá trị của để phương trình: nghiệm phân biệt thỏa điều kiện:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định m để mọi nghiệm của bất phương trình

Xác định để mọi nghiệm của bất phương trình: (1)Cũng là nghiệm của bất phương trình: (2)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các bất phương trình mũ :

Giải các bất phương trình mũ :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các hệ :

Giải các hệ :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ đã cho khi m = 2

Cho phương trình : ( là tham số). Giải hệ đã cho khi . Tìm để phương trình đã cho có nghiệm phân biệt
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình khi a = 7

Cho phương trình : . Giải phương trình khi . Biện luận theo số nghiệm của phương trình.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình :

Giải các phương trình :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình:

Giải và biện luận phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các số nguyên a và b sao cho phương trình:

Tìm các số nguyên sao cho phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị của a sao cho phương trình sau đây có 2 nghiệm dương phân biệt

Tìm các giá trị của sao cho phương trình sau đây có nghiệm dương phân biệt :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị của m sao cho phương trình có 2 nghiệm

Cho phương trình : . Tìm các giá trị của sao cho phương trình có nghiệm thỏa mãn điều kiện


< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay