Phương trình mũ

236 kết quả phù hợp trong mục Phương trình mũ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định các giá trị của $a$ để phương trình:

Xác định các giá trị của để phương trình: có nghiệm và tìm nghiệm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với những giá trị nào của a thì phương trình sau đây có nghiệm

Với những giá trị nào của thì phương trình sau đây có nghiệm :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định m để bất phương trình

Xác định để bất phương trình : nghiệm đúng với mọi .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các hệ phương trình sau:

Giải các hệ phương trình sau:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các hệ phương trình:

Giải các hệ phương trình:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các hệ :

Giải các hệ :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm x, y đồng thời thỏa mãn các điều kiện:

Tìm đồng thời thỏa mãn các điều kiện:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các hệ :

Giải các hệ :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị của a sao cho phương trình sau có đúng 3 nghiệm

Tìm các giá trị của sao cho phương trình sau có đúng nghiệm:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình: .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình :

Giải các phương trình :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình :

Giải các phương trình :


< Lùi ... 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay