Phương trình quy về

13 kết quả phù hợp trong mục Phương trình quy về
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình có chứa ẩn ở mẫu

Giải các phương trình có chứa ẩn ở mẫu:a) b) c) d) e) f) g) .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình

Giải các phương trình:a) .b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình sau

Giải các phương trình sau:a) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình

Giải các phương trình:a) ;b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

. Giải phương trình: . Khảo sát hàm số: . Biện luận theo số nghiệm của phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình với m=1

Cho phương trình: a) Giải phương trình với b) Tìm để phương trình có đúng nghiệm thuộc
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình:

Giải các phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh phương trình sau luôn có nghiệm

Chứng minh với bất kỳ, phương trình sau luôn có nghiệm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho phương trình Giải phương trình với m=1

Cho phương trình: a) Giải phương trình với b) Tìm để phương trình có đúng nghiệm thuộc
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với điều kiện nào của m, các phương trình sau vô nghiệm.

Với điều kiện nào của , các phương trình sau vô nghiệm.1) (1)2) (2)


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay