Phương trình tham số của

3 kết quả phù hợp trong mục Phương trình tham số của
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tham số

Cho điểm và đường thẳng a) Viết phương trình tham số của .b) Gọi là hình chiếu của trên .Tìm tọa độ .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tham số, chính tắc của đường thẳng

Viết phương trình tham số, chính tắc của đường thẳng đi qua hai điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tham số của đường thẳng qua

Viết phương trình tham số của đường thẳng quaa) và vuông góc với đường thẳng b) và song song với đường thẳng


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay