phương trình tọa độ

1 kết quả phù hợp trong mục phương trình tọa độ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết pt tọa độ theo thời gian

Một sợi dây không dãn có chiều dài l = 1m, khối lượng không đáng kể, một đầu giữ cố định ở O cách mặt đất 25m, còn đầu kia buộc vào viên bi nặng. Cho viên bi quay tròn đều trong mặt phẳng thẳng đứng với tốc độ góc ω = 20rad/s. Khi dây nằm ngang và vật đi xuống thì dây đứt.
a. Mô tả chđ của vật sau khi dây đứt.
b. Viết pt tọa độ theo thời gian của viên bi sau khi đứt dây.
c. Tính thời gian để viên bi chạm đất. (1s)
d. Vận tốc của bi lúc chạm đất. (30m/s)< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay