Bài tập về Phương trình tương đương

4 kết quả phù hợp trong mục Phương trình tương đương
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hai hệ phương trình tương đương nhau

a) Cho phương trình x + y = 1 (1) , phương trình nào có thể kết hợp với phương trình (1) để được một hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn có vô số nghiệm?
A. 2x – 2 = -2y ; B. 2x – 2 = 2y ; C. -2y = 3 – 2x ; D. y = 1 + x.
b). Cho hệ phương trình:

Resized Image

Hai hệ phương trình đó tương đương với nhau. Đúng hay sai?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm cặp phương trình tương đương

Các phương trình sau đây, cặp phương trình nào tương đương nhau? Giải thích.
a) 3x -2 = x+ 4 b) x2 – 9 = 0
c) x2 -3x = 0 d) ( x -3)( x2 + 1)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị của m để hai phương trình tương đương

Cho hai phương trình : (m là tham số).Tìm các giá trị của m để hai phương trình tương đương.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay