Phương trình vô tỉ

152 kết quả phù hợp trong mục Phương trình vô tỉ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

Giải bất phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

Cho bất phương trình: a) Giải bất phương trình khi b) Tìm để nghiệm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng với mọi m hàm số luôn luôn có cực đại và cực tiểu

Cho hàm số: Chứng minh rằng với mọi m hàm số luôn luôn có cực đại và cực tiểu, đồng thời chứng minh rằng hoành độ cực đại và hoành độ cực tiểu của hàm số luôn luôn trái dấu. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số ứng với Phương trình có bao nhiêu nghiệm?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để phương trình sau có nghiệm duy nhất

Tìm để phương trình sau có nghiệm duy nhất: (1)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình vô tỷ

Giải các phương trình sau:a) b)c)d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm

Cho phương trình: a) Giải phương trình với b) Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về Phương trình vô tỉ

Cho phương trình: a) Giải phương trình với b) Với những giá trị nào của thì phương trình có nghiệm.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình vô tỉ

Giải các phương trìnha/ b/ c/ d/
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về bất phương trình vô tỉ

Tìm điều kiện xác định rồi suy ra tập nghiệm của bất phương trình:a) b) c) d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để phương trình sau có nghiệm

Tìm để phương trình sau có nghiệm:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các bất phương trình

Giải các bất phương trình sau:a/ b/ c/ d/
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các bất phương trình vô tỉ sau

Giải các bất phương trình: a/ b/ c/ d/
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình vô tỉ

Giải bất phương trình sau:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về bất phương trình vô tỉ

Viết điều kiện của mỗi bất phương trình sau, tìm các giá trị của thỏa mãn điều kiện đó:a) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bất phương trình vô tỉ

Tìm điều kiện xác định rồi suy ra tập nghiệm của bất phương trình sau:a) b) c) d) e)


< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay