pitago

2 kết quả phù hợp trong mục pitago
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức

Bài 1
Phát biểu định lý Pi-ta-go? Tính độ dài AB trong hình vẽ.
Bài 2
Cho đa thức:

Resized Image
a/ Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.
b/ Tính P(1) và P(-1)
c/ Chứng tỏ P(x) không có nghiệm.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thời gian hình thành nhà nước cổ đại Phương Đông

1. Nhà khoa học nào không thuộc thời kì cổ đại
A. Talet
B. Pitago
C. Acsimet
D. Galilê
2. Thời gian hình thành nhà nước cổ đại Phương Đông
A. Thiên niên kỉ V TCN – IV TCN
B. Thiên niên kỉ IV TCN – III TCN
C. Thiên niên kỉ III TCN – II TCN
D. Thiên niên kỉ II TCN – I TCN< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay