Bài tập về polime

143 kết quả phù hợp trong mục polime
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò cùa AND polimeraza

Vai trò cùa AND polimeraza trong quá trình nhân đôi của AND là:
A. Tháo xoắn phân tử AND B. Bẻ gãy các liên kết hidro giữa 2 mạch AND
C. Nối các đoạn Okazaki D. Lắp ráp các Nu tự do theo NTBS vào 2 mạch khuôn của ADN

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'src="http://latex.codecogs.com/gif.latex?\rightarrow" alt="\rightarrow" align="a' at line 1