quân nam

2 kết quả phù hợp trong mục quân nam
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diễn biến trận trên sông Bạch Đằng

- Trình bày diễn biến trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng? - Nêu ý nghĩa lịch sử.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kháng chiến chống quân Nam Hán

Ngô Quyền đã có công lao to lớn như thế nào trong cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ hai năm 938?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay