quân nguyên

2 kết quả phù hợp trong mục quân nguyên
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kháng chiến chống Nguyên lần thứ ha

Trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên lần thứ hai ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quân xâm lược Mông Nguyên

Em hãy trình bày nguyên nhân thắng lợi của 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên ? Mỗi nguyên nhân nêu một dẫn chứng.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay