quán tính

11 kết quả phù hợp trong mục quán tính
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định luật I Niu-tơn

a. Phát biểu định luật I Niu-tơn? Quán tính là gì?
b. Ta đang đi xe đạp. Khi ta ngừng đạp, tại sao xe vẫn chạy thêm một quãng đường nữa rồi mới dừng lại?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính

Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là:
a) trọng lương. b) khối lượng. c) vận tốc. d ) lực.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chuyển động theo quán tính

Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính ?
a) Vật chuyển động tròn đều .
b) Vật chuyển động trên một đường thẳng.
c) Vật rơi tự do từ trên cao xuống không ma sát.
d) Vật chuyển động khi tất cả các lực tác dụng lên vật mất đi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đại lượng đặc trưng cho quán tính

Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là:
a) trọng lương. b) khối lượng. c) vận tốc. d ) lực.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chuyển động theo quán tính

Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính ?
a) Vật chuyển động tròn đều .
b) Vật chuyển động trên một đường thẳng.
c) Vật rơi tự do từ trên cao xuống không ma sát.
d) Vật chuyển động khi tất cả các lực tác dụng lên vật mất đi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính tốc độ góc của bàn tròn

Một bàn tròn có bán kính 0,5m đang quay tròn xung quanh trục đối xứng của nó có mômen quán tính là I=2kgm^{2}. Bàn đang quay đều với tốc độ góc 2,05rad/s thì người ta đặt nhẹ nhàng một vật có khối lượng m = 0,2kg vào mép bàn và dính ở đó. Bỏ qua ma sát ở trục quay sức cản của môi trường. Tốc độ góc của bàn lúc đó là:
A. 2rad/s B. 2,05rad/s C. 0,25rad/s D. 1rad/s

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

mô men quán tính của vật

Một vật có mômen quán tính 0,72kg.m^{2} quay đều 10 vòng trong 1,8s. mômen động lượng của vật có độ lớn là :
A. 4kg.m^{2}/s B.0,81kg.m^{2}/s C. 13kg.m^{2}/s D. 25,1kg.m^{2}/s

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tốc độ của vật

Một thanh mảnh AB đồng chất tiết diện đều, chiều dài l, có thể quay xung quanh trục nằm ngang đi qua đầu A của thanh và vuông góc với thanh. Bỏ qua ma sát ở trục quay và sức cản của môi trường. Momen quán tính của thanh đối với trục quay là I=frac{1}{3}ml^{2} và gia tốc rơi tự do là g. Nếu thanh được thả không vận tốc đầu từ vị trí nằm ngang thì tới vị trí thẳng đứng đầu B của thanh có tốc độ v bằng:
A. sqrt{frac{3g}{l}} B. sqrt{frac{2g}{3l}} C. sqrt{3gl} D. sqrt{frac{g}{3l}}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về momen quán tính của hệ trục quay

Một khung dõy cứng nhẹ hỡnh tam giỏc đều cạnh a Tại ba đỉnh khung có gắn ba viên bi nhỏ có cùng khối lượng m. Mômen quán tính của hệ đối với trục quay đi qua 1đỉnh và vuông góc mặt phẳng khung là
A. 2ma^{2}. B 6ma^{2} C frac{9}{4}ma^{^{2}}.
D frac{3}{2}ma^{^{2}}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về đại lượng của vật rắn

Đạo hàm theo thời gian của momen động lượng của vật rắn là đại lượng
A. Mômen lực tác dụng vào vật B. Động lượng của vật
C. Hợp lực tác dụng vào vật D. Mômen quán tính tác dụng lên vật

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về chu kì dao động

Một vật rắn có khối lượng 1,5kg có thể quay không ma sát xung quanh một trục cố định nằm ngang. Khoảng cách từ trục quay đến khối tâm của vật là 20cm, mô men quán tính của vật đối với trục quay là 0,465kg.m2, lấy g = 9,8m/s^{2}. Chu kì dao động nhỏ của vật là
A. 3,2s B. 0,5s C. 2,5s D. 1,5s< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay