quần tụ

2 kết quả phù hợp trong mục quần tụ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bằng chứng phôi sinh học.

Để xác định quan hệ họ hàng của các loài sinh vật, người ta không dựa vào
A. bằng chứng phôi sinh học.
B. bằng chứng sinh học phân tử.
C. cơ quan tương đồng.
D. cơ quan tương tự.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hiện tượng quần tụ

Trên đầm lầy hoặc con sông cạn và những cánh đồng sau mùa gặt, những con cò dàn hàng ngang để bắt mồi. Hiện tượng này được gọi là:
A. Quần thể B. Quần tụ C. Tập hợp cá thể D. Xu hướng bầy đàn< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay