quang điện

52 kết quả phù hợp trong mục quang điện
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hãy tính công thoát của electron

Công thoát electrôn ra khỏi một kim loại là A = 1,88 eV. Giới hạn quang điện của kim loại đó là :
A.0,66.10^{-19}mu m B. 0,33mu m C. 0,22mu m D.0,66mu m

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

so sáng các hiện tượng quang điện

Chọn câu sai khi so sánh hiện tượng quang điện ngoài và hiện tượng quang điện trong :
A. Bước sóng giới hạn ở hiện tượng quang điện ngoài thường nhỏ hơn bước sóng giới hạnở hiện tượng quang điện trong.
B. Đều làm bức électron ra khỏi chất bị chiếu sáng.
C. Mở ra khả năng biến năng lượng ánh sáng thành điện năng.
D. Phải có bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện hoặc giới hạn quang dẫn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

các hiện tượng quang điện

Kim loại Kali (K) có giới hạn quang điện là 0,55 μm. Hiện tượng quang điện không xảy ra khi chiếu vào kim loại đó bức xạ nằm trong vùng
A. ánh sáng màu tím. B. ánh sáng màu lam. C. hồng ngoại. D. tử ngoại.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hoạt động của pin quang điện

Pin quang điện hoạt động dựa vào
A. hiện tượng quang điện ngoài B. hiện tượng quang điện trong
C. hiện tượng tán sắc ánh sáng D. sự phát quang của các chất

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính công thoát của electron

Chiếu ánh sáng có bước sóng lambda=0,18.10^{-6}m vào Vônfram có giới hạn quang điện là lambda_{o}=0,275.10^{-6}m. Công thoát êlectron ra khỏi Vônfram là:
A. 5,5.10^{-20}J B. 6.10^{-19}J
C. 7,2.10^{-19}J D. 8,2.10^{-20}J

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giới hạn quang điện của mỗi kim loại

Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là:
A. Bước sóng của ánh sáng kích thích
B. Bước sóng của riêng kim loại đó
C. Bước sóng giới hạn của ánh sáng kích thích đối với kim loại đó
D. Công thoát của các electron ở bề mặt kim loại đó

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về chùm bức xạ đơn sắc

Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35μm. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng :
A. 0,1 μm B. 0,2 μm C. 0,3 μm D. 0,4 μm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về tế bào quang điện

Chiếu một bức xạ có lambda=0,5mu m vao catôt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện là 0,66mu m. Vận tốc ban đầu cực đại ứng với e quang điện là
A.2,5.10^{5}m/s B.3,7.10^{5}m/s C.4,6.10^{5}m/s D.5,2.10^{5}m/s

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính hiệu suất quang điện

Một nguồn phát sáng đơn sắc có bước sóng lambda =0,45mu m chiếu vào catốt của một tế bào quang điện. Công thoát của kim loại làm catốt A = 2,25 eV. Cho h=6,625.10^{-34}J.s; c=10^{8}m/s; m=9,1.10^{-31}kg;e=1,6.10^{-19}C. Bề mặt catốt nhận được công suất chiếu sáng P = 5mW. Cường độ dòng quang điện bão hoà của tế bào quang điện I_{bh}=1m A Hiệu suất quang điện là:
A. 35,5% B. 48,3% C. 50% D. 55,3%

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

công thoát của electron

Natri có giới hạn quang điện lambda _{o}=0,5mu m Công thoát của electron ra khỏi bề mặt của Natri là:
A. 2eV B. 2,48eV C. 4eV D. 4,28eV.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

giới hạn quang điện

Chiếu lần lượt hai bức xạ có bước sóng lambda_{1}=400nmlambda_{2}=0,25mu m lên catốt của một tế bào quang điện thấy vận tốc ban đầu cực đại của các electrôn quang điện có độ lớn gấp đôi nhau. Cho h=6,625.10^{-34}J.s, C=3.10^{^{8}}m/s Giới hạn quang điện của kim loại đó là:
A. lambda_{0}=0,555mu m B. lambda_{0}=0,5mu m C. lambda_{0}=0,6mu m D. lambda_{0}=0,4mu m

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tế bào quang điện

Chiếu ánh sáng có bước sóng thích hợp vào catốt của tế bào quang điện người ta thấy có dòng quang điện xuất hiện. Vận tốc ban đầu của các electrôn quang điện có giá trị từ 0 đến 4.10^{5}m/s. Để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện phải đặt giữa anốt và catốt của tế bào quang điện một hiệu điện thế:
A. U_{AK} = 0,455 V B. U_{AK} = - 0,455 V C. U_{AK} = 0,9 V D.U_{AK} = - 0,9 V

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dòng quang điện bão hòa

Cường độ của dòng quang điện bão hoà:
A. Không phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích.
B. Tỷ lệ thuận với cường độ chùm sáng kích thích.
C. Phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng kích thích.
D. Tỷ lệ nghịch với cường độ chùm sáng kích thích.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giới hạn quang điện của mỗi kim loại

Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là

A: Công nhỏ nhất dùng để bứt khỏi electron ra khỏi bề mặt kim loại đó

B: Bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện .

C: Công lớn nhất dùng để bứt khỏi electron ra khỏi bề mặt kim loại đó

D: Bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính hiệu điện thế

Catốt của một tế bào quang điện làm bằng vônfram. Biết công thoát của electron đối với vônfram là 7,2.10^{-19}J và bước sóng của ánh sáng kích thích là 0,180mu m. Để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện, phải đặt vào hai đầu anôt và catôt một hiệu điện thế hãm có giá trị tuyệt đối là
A:U_{h}= 3,50V B:U_{h} = 2,40V C: U_{h} = 4,50V D:U_{h} = 6,62V

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính giới hạn quang điện của vônfram

Catốt của tế bào quang điện làm bằng vônfram. Công thoát êlectron đối với vônfram là 7,2.10^{-19}J. Giới hạn quang điện của vônfram là

A: 0,375 µm. B: 0,425 µm. C: 0,475 µm. D:0,276µm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phát biều về quang trở

Phát biểu nào sau đây là đúng?
A: Quang trở là một linh kiện bán dẫn hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện trong.
B: Quang trở là một linh kiện bán dẫn hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài.
C: Điện trở của quang trở tăng nhanh khi quang trở được chiếu sáng.
D: Điện trở của quang trở không đổi khi quang trở được chiếu sáng bằng ánh sáng có bước sóng ngắn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng quang điện

Tìm câu phát biểu đúng. Trong hiện tượng quang điện:
A: Động năng ban đầu cực đại của êlêctrôn quang điện tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng kích thích.
B: Để có dòng quang điện thì hiệu điện thế giữa anốt và catốt phải lớn hơn hoặc bằng 0.
C: Hiệu điện thế hãm biến thiên ngược chiều với bước sóng ánh sáng kích thích.
D: Giới hạn quang điện phụ thuộc vào tốc phôtôn đập vào catốt.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về động năng cực đại

Trong hiện tượng quang điện ngoài, động năng ban đầu cực đại của các electrôn quang điện
A: Không phụ thuộc vào cường độ của chùm sáng kích thích và bước sóng của ánh sáng kích thích, mà chỉ phụ thuộc vào bản chất của kim loại dùng làm catốt.
B: Không phụ thuộc vào bản chất kim loại dùng làm catốt, mà chỉ phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích và cường độ của chùm sáng kích thích.
C: Không phụ thuộc vào cường độ của chùm sáng kích thích mà chỉ phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích và bản chất của kim loại dùng làm catốt
D: Không phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích, mà chỉ phụ thuộc vào cường độ của chùm sáng kích thích và bản chất kim loại dùng làm catốt.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về ánh sáng đơn sắc

Chiếu mt chùm sáng đơn sc có bưc sóng λ = 570nm và có công sut P = 0,625W đưc chiếu vào catt ca mt tế bào quang đin. Biết hiu sut lưng t H = 90%. Cho H=6,625.10^{-34}J.s, e=1,6.10^{-19}C, c=3.10^{8}C. Cưng đ dòng quang đin bão hoà là:

A:0,179A B:0,125A C:0,258A D:0,416A< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay