quang học

1 kết quả phù hợp trong mục quang học
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tiêu cự của thấu kính

Người ta bố trí một hệ quang học như hình vẽ Resized Image

để xác định tiêu cự của thấu kính. Khi dịch chuyển vật và màn ảnh ra xa dần thấu kính những khoảng bằng nhau cho đến khi thu được ảnh rõ nét trên màn, ta thấy
OA = OA' = 24 cm và AB = A'B'. Tiêu cự của thấu kính là
A. 4 cm B. 8 cm
C. 12 cm D. 3 cm< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay