quang tâm

6 kết quả phù hợp trong mục quang tâm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vẽ ảnh của vật qua thấu kính

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm, một vật AB cao 5cm. Điểm A nằm trên trục chính và cách quang tâm O một đoạn 30cm.
a) Vẽ ảnh của vật AB qua thấu kính đó( vẽ theo tỉ lệ tùy ý ). Nêu tính chất của ảnh? (1.0đ)
b) Nếu ảnh cách quang tâm O một đoạn 15 cm. Tính chiều cao của ảnh? (1.0đ)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tiêu cự của thấu kính

Hai vật sáng phẳng nhỏ A1B1 và A2B2 giống nhau đặt cách nhau 36cm
cùng vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ (Hình 2). Hai ảnh của
hai vật ở cùng một vị trí, ảnh của A1B1 là ảnh thật, ảnh của A2B2 là ảnh ảo. Biết
độ cao ảnh của A2B2 bằng hai lần độ cao ảnh của A1B1.
1) Vẽ hai ảnh của hai vật đó trên cùng một hình vẽ.
2) Tính khoảng cách từ A1B1 và A2B2 đến quang tâm của thấu kính.
3) Tính tiêu cự của thấu kính.
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nêu cách vẽ trục chính và quang tâm

Cho AB là vật sáng, A’B’ là ảnh của AB tạo bởi thấu kính.
a) Ảnh A’B’ là ảnh gì? Thấu kính loại gì? Vì sao?
b) Hãy vẽ và nêu cách vẽ trục chính, quang tâm,
tiêu điểm của thấu kính.
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ hình xác định quang tâm

Cho Delta là trục chính 1thấu kính
S là điểm sáng, S’ là ảnh của S tạo bởi TK

Resized Image

a) S’ là ảnh thật hay ảnh ảo?
b) Thấu kính đã cho là thấu kính gì?Vì sao?
c) Vẽ hình xác định quang tâm, 2 tiêu điểm F, F’ của thấu kính.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính

Đặt vật AB vuông góc với trục chính của thấu kính phân kỳ có tiêu cự f = 8 cm, điểm A nằm trên trục chính và cách quang tâm O một khoảng OA = 16 cm.
a) Hãy dựng ảnh A’B’ của AB qua thấu kính (có giải thích cách dựng)
b) Bằng kiến thức hình học, hãy tính khoảng cách từ ảnh A’B’ đến thấu kính.
c) Biết AB = 9 cm hãy tính độ cao của ảnh A’B’.
d) Cho thấu kính cố định, để độ cao của ảnh A’B’ lớn gấp đôi thì phải di chuyển vật AB đi bao nhiêu cm ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nêu đặc điểm của ảnh.

Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của TK Hội tụ có tiêu cự f, điểm A nằm trên trục chính cách quang tâm O một khoảng d=2f.
a) Dựng ảnh của vật.
b) Nêu đặc điểm của ảnh.
c) Tính độ lớn của ảnh và khoảng cánh từ ảnh tới quang tâm, biết vật cao 4cm, f= 10cm< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay