quang trung

3 kết quả phù hợp trong mục quang trung
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chính sách xây dựng đất nước của Quang Trung

Quang Trung đã đề ra các chính sách gì để xây dựng đất nước ? Các biện pháp ấy có ý nghĩa gì trong sự phát triển của xã hội lúc bấy giờ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quang Trung phục hối kinh tế văn hóa

Quang Trung phục hồi kinh tế, xây dựng văn hoá dân tộc như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân thắng lợi phong trào tây sơn

Nêu nguyên nhân thắng lợi, của phong trào
Tây Sơn?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay