quy luật di truyền

6 kết quả phù hợp trong mục quy luật di truyền
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định tên quy luật di truyền

Cho 2 thứ cà chua thân cao, quả màu đỏ, dạng bầu dục lai với thân thấp, quả màu vàng, dạng tròn được F1 toàn thân cao, quả đỏ, dạng tròn. Cho F1 tự thụ phấn, được F2 phân ly theo tỉ lệ:
6 cây thân cao, quả đỏ, dạng tròn.
3 cây thân cao, quả đỏ, dạng bầu dục.
3 cây thân cao, quả vàng, dạng tròn.
2 cây thân thấp, quả đỏ, dạng tròn.
1 cây thân thấp, quả đỏ, dạng bầu dục.
1 cây thân thấp, quả vàng, dạngtròn.
a) Quy luật di truyền nào chi phối phép lai trên?
b)Viết sơ đồ lai từ P-->F2 ? Biết một gen quy định một tính trạng, cấu trúc của NST không thay đổi trong giảm phân.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các loại giao tử

Cho hai loài: Loài A có kiểu gen AaBb và loài B có kiểu gen AB/ab.
a. Viết các loại giao tử và tỉ lệ của chúng khi hai loài trên giảm phân trong điều kiện bình thường không có đột biến xảy ra.
b. Nêu quy luật di truyền chi phối loài A và loài B. Sự khác nhau cơ bản giữa 2 quy luật di truyền đó.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết sơ đồ lai

Lai giữa 2 nòi thỏ lông đen (gen A), ngắn (gen b), mỡ trắng (gen D) với nòi thỏ lông nâu (gen a), dài (B), mỡ vàng (gen d) thì tất cả các con lai F1 đều lông đen dài mỡ trắng.
Cho F1 giao phối với 1 nòi thỏ khác(z) được tỉ lệ như sau:
25,5% lông đen, ngắn, mỡ trắng.
25,5% lông nâu, dài, mỡ trắng.
8,5%lông đen, ngắn, mỡ vàng
8,5%.lông nâu, dài, mỡ vàng
12%.lông đen, dài, mỡ trắng.
12% lông nâu, ngắn, mỡ trắng.
4% lông nâu, ngắn, mỡ vàng
4% lôngđen, dài, mỡ vàng.
a.Xác định kiểu gen, kiểu hình của nòi thỏ z
b.Phân tích quy luật di truyền đã chi phối sự di truyền đồng thời của các tính trạng, viết sơ đồ lai.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về các quy luật di truyền

Ở đậu Hà Lan, tính trạng màu sắc của hạt và trạng thái của hạt do một gen qui định. Đem gieo các hạt đậu Hà Lan màu vàng, vỏ trơn thu được các cây (P). Cho các cây (P) tự thụ phấn nghiêm ngặt, thế hệ con thu được 97% hạt màu vàng, vỏ trơn, 2% hạt vàng, vỏ nhăn, 1% hạt xanh, vỏ trơn. Theo lý thuyết, các cây (P) có kiểu gen như thế nào? Tỉ lệ mỗi loại kiểu gen là bao nhiêu? Biết không có đột biến xảy ra và tính trạng màu sắc và trạng thái của hạt đậu Hà Lan không phụ thuộc vào điều kiện môi trường.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

hoán vị gen

ở hoa phấn A :hoa kép , a hoa đơn ,BBhoa đỏ ,Bb hoa hồng , bbhoa trắng . ChoF1 dị hợp 2 cặp gen tự thụ phấn , F2 có 1% hoa đơn , trắng . hiện tượng hoán vị gen xảy ra ở :

A. tế bào sinh hạt phán

B. tế bào sinh noãn

C. cả tế bào sinh hạt phấn và tế bào sinh noãn

D. không trường hợp nào đúng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lien ket gen co tinh trang troi khong hoan toan

Khi lai hai thứ cây thuần chủng quả tròn, chua và quả dài, ngọt với nhau được F1. Cho F1 tiếp tục được giao phấn với nhau, ở F2 thu được tỷ lệ 1 cây quả tròn, chua : 2 cây quả bầu duc, ngọt : 1 cây quả dài, ngọt. Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2; biết rằng: một gen quy định một tính trạng và quả dài do gen lặn qui định.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay