Quy tắc nhân

5 kết quả phù hợp trong mục Quy tắc nhân
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phát biểu quy tắc nhân

Câu1: Phát biểu quy tắc nhân để biến đổi bất phương trình?
Áp dụng giải bất phương trình sau: 2x < 6
Câu 2: Cho m > n, chứng minh: 4m+6 >4n+6
Câu 3: Giải các bất phương trình sau:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Quy tắc nhân để biến đổi bất phương trình

Câu1: Phát biểu quy tắc nhân để biến đổi bất phương trình?
Áp dụng giải bất phương trình sau: 2x < 6
Câu 2: Cho m > n, chứng minh: 4m+6 >4n+6
Câu 3: Giải các bất phương trình sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Quy tắc nhân phân thức đại số

Phát biểu quy tắc nhân phân thức đại số? Viết công thức tổng quát?
Áp dụng tính nhân:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phát biểu quy tắc nhân

-Phát biểu quy tắc nhân để biến đổi bất phương trình?
Áp dụng giải bất phương trình sau: -3x > 6
- Cho m > n, chứng minh: 2m+6 > 2n+6
-Giải các bất phương trình sau:
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Có bao nhiêu cách chọn ban đại diện lớp

Một lớp học có học sinh trai, học sinh gái. Có bao nhiêu cách chọn ban đại diện lớp gồm một trai, một gái


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay