Quỹ tích đại số

21 kết quả phù hợp trong mục Quỹ tích đại số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bài tập Tâm đường tròn

Cho và đường thẳng . Chứng minh luôn cắt tại điểm phân biệt . Tìm quỹ tích tâm đường tròn ngoại tiếp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình quỹ tích của điểm

Cho hai đường tròn có phương trình: . Các điểm lần lượt di động trên sao cho là phân giác của . Gọi là trung điểm . Lập phương trình quỹ tích của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình chiếu của điểm

Cho vuông tại . Điểm di động trên đường thẳng di động trên đường thẳng . Tìm tập hợp hình chiếu vuông góc của lên
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biện luận theo tham số số nghiệm của phương trình

Cho hàm số . Khảo sát hàm số đã cho. Một đường thẳng thay đổi song song với đường thẳng , cắt đồ thị của hàm số đã cho tại các điểm . tìm quỹ tích trung điểm của .. Biện luận theo tham số số nghiệm của phương trình sau
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số . Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. Biện luận theo số giao điểm của đồ thị trên và đường thẳng . Trong trường hợp có hai giao điểm . Hãy tìm quỹ tích trung điểm của đoạn .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm quỹ tích trung điểm I của AB

Cho Hyperbol có phương trình: . Đường thẳng có phương không đổi cắt tại . Tìm quỹ tích trung điểm của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm quỹ tích đỉnh của họ (Pm)

Cho họ đường cong có phương trình: Tìm điều kiện của để là phương trình một Parabol, khi đó:a. Tìm quỹ tích đỉnh của họ b. Tìm quỹ tích tiêu điểm của họ c. Tìm điểm cố định mà họ luôn đi qua
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm quỹ tích tâm của đường tròn

Trong mặt phẳng hệ tọa độ trực chuẩn cho họ đường tròn . Tìm quỹ tích tâm của đường tròn . Cho và điểm . Viết phương trình tiếp tuyến của kẻ từ .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm quỹ tích tâm các đường tròn của họ đó

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ vuông góc , xét họ đường tròn có phương trình: . Tìm quỹ tích tâm các đường tròn của họ đó.. Xác định tọa độ của tâm đường tròn thuộc họ đã cho mà tiếp xúc với trục .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm quỹ tích giao điểm của họ đường tròn (C)

Trong mặt phẳng tọa độ Đề các vuông góc cho họ đường tròn: và họ đường thẳng .. Chứng minh rằng đường thẳng đi qua tâm của đường tròn và luôn đi qua một điểm cố định khi thay đổi.. Tìm quỹ tích giao điểm của họ đường tròn và họ đường thẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho họ Elip có phương trình Tìm quỹ tích các tiêu điểm

Cho họ Elip có phương trình: với a. Đưa phương trình của về dạng chính tắc, từ đó xác định tọa độ tâm, tiêu điểm và các đỉnh của nó. b. Tìm quỹ tích các đỉnh của Elip khi thay đổic. Tìm quỹ tích các tiêu điểm của Elip khi thay đổi
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập hợp những điểm M di động trong góc

Cho góc . Tìm tập hợp những điểm di động trong góc đó,sao cho độ dài hình chiếu của đoạn lên gấp bốn lần độ dài hình chiếu của đoạn lên .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm quỹ tích giao điểm của hai đường tiệm cận

Cho hàm số: . Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số () với . Xác định để đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số tiếp xúc với parabol . Tìm quỹ tích giao điểm của hai đường tiệm cận đứng và xiên của đồ thị hàm số () khi thay đổi.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tiệm cận xiên của đồ thị.

Cho hàm số: .1) Với những giá trị nào của thì hàm số có cực đại và cực tiểu.2) Viết phương trình tiệm cận xiên của đồ thị.3) Chứng tỏ rằng tiệm cận xiên luôn luôn tiếp xúc với một parabol cố định. Tìm quỹ tích của tiếp điểm.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hãy xác định m để (d) cắt đồ thị tại 2 điểm phân biệt

Cho hàm số: 1) Giả sử là một điểm trên đồ thị có hoành độ là đường thẳng đi qua , có hệ số góc . Hãy xác định để cắt đồ thị tại 2 điểm phân biệt khác với .2) Giả sử là một điểm trên , với hoành độ thỏa mãn: ( là hoành độ của các điểm ). Tìm quỹ tích của điểm khi biến thiên
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm điểm cố định Tìm quỹ tích giao điểm

Cho a) Tìm điểm cố định của b) Giả sử cắt tại . Tìm quỹ tích giao điểm .c) Tìm nguyên để tọa độ giao điểm là các số nguyên.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho họ đường cong Tìm tập hợp tâm các đường tròn

Cho họ đường cong có phương trình: Chứng minh rằng luôn là một đường tròn có bán kính không đổi. Tìm tập hợp tâm các đường tròn , suy ra rằng luôn tiếp xúc với hai đường thẳng cố định.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tập hợp các điểm K khi m thay đổi

Cho đường tròn có phương trình .Đường tròn cắt tại . Đường thẳng có phương trình cắt tại . Đường thẳng cắt đường thẳng tại . Tìm tập hợp các điểm khi thay đổi
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho điểm M Tìm quỹ tích các điểm

Cho điểm có tọa độ với trong đó là tham số . Tìm quỹ tích các điểm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm quỹ tích trực tâm H? Quỹ tích trọng tâm G.

Cho nội tiếp đường tròn tâm , có trực tâm cố định. Cho chạy trên đường tròn . Tìm quỹ tích trực tâm ? Quỹ tích trọng tâm .


< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay