Bài tập về quy ước chiều dòng điện

5 kết quả phù hợp trong mục quy ước chiều dòng điện
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quy ước chiều dòng điện

a, Có những loại điện tích nào ? Các điện tích loại nào thì đẩy nhau ? Loại nào thì hút nhau ?
b, Dòng điện là gì ? Hãy nêu quy ước chiều dòng điện ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biểu diễn dòng điện chạy trong mạch

a) Nêu qui ước chiều dòng điện?

b) + Vẽ sơ đồ mạch điện kín đơn giản gồm: 1 nguồn điện (1pin), dây dẫn, 1 công tắc đóng, 1 bóng đèn.

+ Biểu diễn dòng điện chạy trong mạch?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quy ước chiều của dòng điện

a. Chất dẫn điện, chất cách điện là gì? Cho biết dòng điện trong kim loại là gì?

b. Nêu quy ước chiều dòng điện?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quy ước chiều dòng điện

a. Chất dẫn điện, chất cách điện là gì? Cho biết dòng điện trong kim loại là gì?
b. Nêu quy ước chiều dòng điện?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các loại điện tích

a, Có những loại điện tích nào ? Các điện tích loại nào thì đẩy nhau ? Loại nào thì hút nhau ?
b, Dòng điện là gì ? Hãy nêu quy ước chiều dòng điện ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay