rễ chùm

7 kết quả phù hợp trong mục rễ chùm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khác nhau giữa rễ cọc và rễ chùm

Câu1(3đ):Rễ cây gồm mấy miền ?Chức năng của mỗi miền?So sánh sự khác nhau giữa rễ cọc và rễ chùm?
Câu 2 (2 đ): Thân có mấy loại ? Kể tên một số cây có những loại thân đó?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhóm cây rễ chùm

Chọn những cây có rễ chùm trong các trường hợp sau:
a. Bưởi, Xoài, Ngô b. Vải, Chanh, Dứa
c. Cam, Mận, ổi d.Dứa, Ngô, Tỏi

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các loại rễ cây

Loại rễ nào có chứcnăng chứa chấtdự trữ cho cây dùng khi ra hoa tạo quả?
a. Rễ cọc b. Rễ củ
c. Rễ chùm d.Rễ giác mút

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nhóm các cây rễ chùm

Nhóm cây gồm toàn các cây có Rễ chùm là :
a) Cây Trúc, cây Lúa, cây Ngô, vây Tỏi Tây
b) Cây Tre, cây Lúa, cây Mận, cây Táo
c) Cây Mía, cây Cà Chua, cân Bạch Đàn, cây Nhãn
d) Cây Lúa, cây Hành, cây Xoài, cây Đậu Xanh

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Những cây có rễ chùm

Chọn những cây có rễ chùm trong các trường hợp sau:
a. Bưởi, Xoài, Ngô b. Vải, Chanh, Dứa
c. Cam, Mận, ổi d. Dứa, Ngô, Tỏi

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhóm cây rễ chùm

Trong những nhóm cây sau đây, nhóm cây nào toàn là cây rễ chùm?
a. Ngô, hành , lúa, xả; b. Cam, lúa, ngô, ớt;
c. Dừa, cải, nhãn, hành; d. Chuối, tỏi tây, sầu riêng, đậu.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân loại các loại rễ

Người ta chia rễ làm 2 loại là :
A/ Rễ cọc và rễ mầm B/ Rế chùm và rễ mầm
C/ Rễ phụ và rễ chính D/ Rễ cọc và rễ chùm< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay