rơi tự do

15 kết quả phù hợp trong mục rơi tự do
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm chuyển động thẳng đều

Câu 1: Thế nào là chuyển động thẳng đều? Viết phương trình tọa độ của chất điểm chuyển động thẳng đều? (1đ)
Câu 2: Định nghĩa sự rơi tự do? Cho biết phương, chiều và tính chất chuyển động của chuyển động rơi tự do của 1 vật? (1đ)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Định nghĩa lực hấp dẫn

Nêu định nghĩa lực hấp dẫn . Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn Viết công thức xác định trọng lượng cảu vật ở độ cao h so với mặt đất và ở mặt đất.nêu đặc điểm của trọng lực và các đặc điểm của lực và phản lực.
Áp dụng..Biết gia tốc rơi tự do trên mặt đất là g0 = 9,8 (m/s2). Biết khối lượng Trái Đất gấp 81 lần khối lượng Mặt Trăng, bán kính Trái Đất gấp 3,7 lần bán kính Mặt Trăng. Tìm gia tốc rơi tự do trên bề mặt của Mặt Trăng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cuả chuyển động rơi tự do

Nêu đặc điểm cuả chuyển động rơi tự do. Gia tốc rơi tự do có những đặc điểm gì? Nêu các định nghĩa sau: Tóc độ góc, chu kỳ , tần số, gia tốc hướng tâm.
Áp dụng: Một vật rơi tự do từ độ cao 80m xuống đất . Lấy g = 10m/s2
a.Tính thời gian rơi và vận tốc khi vật chạm đất ?
b.Tính quãng đường vật rơi đuợc trong 2s đầu tiên và trong 2s cuối cùng?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của chuyển động rơi tự do

a. Nêu các đặc điểm của chuyển động rơi tự do của các vật?
b. Một vật rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao 80m xuống đất. Chọn g=10m/s2. Tính thời gian từ lúc bắt đầu rơi đến lúc chạm đất và vận tốc lúc vật vừa chạm đất.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính quãng đường vật rơi tự do

Thả một vật rơi từ độ cao h so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí, Lấy g=9,8m/s2
a. Tính quãng đường mà vật rơi tự do đi được trong 4 giây.
b. Biết vận tốc khi chạm đất của vật là 36m/s, Tìm h.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm thời gian rơi tư do

Một chất điểm khối lượng m=200 g rơi tự dờt độ cao h = 20m, sau đó rơi vào trong một chất lỏng có lực cản môi trường tỉ lệ thuận vs tốc độ của vật vs hệ số tỷ lệ k = 0,2 kg/s
a)Tìm thời gian rơi tư do, vận tốc của chất điểm khi chạm mặt chất lỏng
b)tìm quãng đường mà vật đi được trong chất lỏng đến khi vận tốc
không đổi,công của lực cản môi trường trên đoạn đường đó

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chuyển động rơi tự do

Chuyển động của vật nào dưới đây không thể coi là chuyển động rơi tự do?
A. Một viên đá nhỏ được thả từ trên cao xuống đất.
B. Các hật mưa nhỏ rơi gần tới mặt đất.
C. Một chiếc lá rụng đản rơi từ trên cây xuống đất.
D. Một viên bi bằng chì đang rơi trong ống thủy tinh đặt thẳn đứng và đã được hút chân không.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính lực đàn hồi của lò xo

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương
thẳng đứng. Chu kì và biên độ dao động của con lắc lần lượt là 0,4 s và 8 cm. Chọn trục x’x thẳng
đứng chiều dương hướng xuống, gốc toạ độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian t = 0 khi vật qua vị trí
cân bằng theo chiều dương. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2 và 2π = 10. Thời gian ngắn nhất kể từ
khi t = 0 đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là
A. 7/30 s. B. 4/15 s. C. 3/10 s. D. 1/30 s.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chuyển động theo quán tính

Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính ?
a) Vật chuyển động tròn đều .
b) Vật chuyển động trên một đường thẳng.
c) Vật rơi tự do từ trên cao xuống không ma sát.
d) Vật chuyển động khi tất cả các lực tác dụng lên vật mất đi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Gia tốc rơi tự do

Phát biểu nào sau đây là đúng.
a) Càng lên cao thì gia tốc rơi tự do càng nhỏ.
b) Để xác định trọng lực tác dụng lên vật người ta dùng lực kế.
c) Trọng lực tác dụng lên vật tỉ lệ với trọng lượng của vật.
d) Trọng lượng của vật không phụ thuộc vào trạng thái chuyển động của vật đó.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

vật thả rơi tự do

Một vật được thả rơi tự do, trong quá trình rơi:
A.Tổng động năng và thế năng của vật luôn thay đổi.
B.Tổng động năng và thế năng của vật không thay đổi.
C.Động năng của vật không đổi.
D.Thế năng của vật không đổi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chuyển động theo quán tính

Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính ?
a) Vật chuyển động tròn đều .
b) Vật chuyển động trên một đường thẳng.
c) Vật rơi tự do từ trên cao xuống không ma sát.
d) Vật chuyển động khi tất cả các lực tác dụng lên vật mất đi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Một vật được thả rơi tự do

Một vật được thả rơi tự do, trong quá trình rơi:
A.Tổng động năng và thế năng của vật luôn thay đổi.
B.Tổng động năng và thế năng của vật không thay đổi.
C.Thế năng của vật không đổi.
D.Động năng của vật không đổi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

gia tốc rơi tự do

Một vật có khối lượng m = 2 kg, được thả rơi tự do từ độ cao h = 100m, tại một nơi có gia tốc rơi tự do g = 10m/s2. Sau 2s chuyển động vật có động năng là:
A.W_{d} = 400 J; B.W_{d} = 200 J; C.W_{d}= 2000 J; D.W_{d} = 800J;

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tốc độ âm trong không khí

Tại một nơi bên bờ vực sâu, một người thả rơi một viên đá xuống vực, sau thời gian 2s thì người đó nghe thấy tiếng viên đá va vào đáy vực. Coi chuyển động rơi của viên đá là rơi tự do, lấy g = 10m/s^{2}; tốc độ âm trong không khí là 340m/s. Độ sâu của đáy vực là
A. 19m. B. 340m. C. 680m. D. 20m.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay