rừng amadon

2 kết quả phù hợp trong mục rừng amadon
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tình hình dân cư Trung và Nam Mỹ

Câu 1
Cho biết tình hình dân cư Trung và Nam Mỹ?
Câu 2
Em có đánh giá gì về vấn đề khai thác rừng A-ma-dôn?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vấn đề khai thác rừng A-ma-dôn

Vấn đề khai thác rừng A-ma-dôn và hậu quả của việc khai thác này?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay