rừng rậm Nam Phi

1 kết quả phù hợp trong mục rừng rậm Nam Phi
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm Ưu thế lai

Câu 1: Ưu thế lai là gì ? Vì sao ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1 sau đó giảm dần qua các thế hệ ?( 2.0 đ)
Câu 2: Quần thể sinh vật là gì ? các cá thể voi sống trong rừng rậm Châu phi và rừng rậm Nam Phi có thể coi là một quần thể sinh vật không? Giải thích< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay