rượu etylic

10 kết quả phù hợp trong mục rượu etylic
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết sơ đồ phản ứng

Từ tinh bột người ta sản xuất rượu etylic theo sơ đồ sau :

Resized Image
1. Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.
2. Tính khối lượng rượu etylic thu được khi cho lên men 1 tấn ngũ cốc chứa 81% tinh bột.
(O = 16 ; C = 12 ; H = 1).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nêu các hiện tượng hóa học xảy ra

Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng hóa học cho các trường hợp sau (nếu có):
a/ Cho kim loại natri vào dung dịch rượu etylic.
b/ Cho lá đồng vào dung dịch axit axetic.
c/ Cho dung dịch muối natri cacbonat vào dung dịch axit axetic.
d/ Cho nước vào lọ chứa canxi cacbua.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng kết tủa tạo thành.

Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam rượu etylic.
a. Tính thể tích không khí (đkc) cần dùng để đốt cháy lượng rượu trên, biết khí oxy chiếm 20% thể tích không khí.
b. Tính thể tích khí CO2 (đkc) sinh ra sau phản ứng.
c. Dẫn toàn bộ lượng CO2 thu được vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Tính khối lượng kết tủa tạo thành.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình phản ứng

a. Viết phương trình phản ứng của axit axetic tác dụng với :Resized Image
b. Cho Natri vào dung dịch rượu Etylic trong nước. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình phản ứng

a. Viết phương trình phản ứng của axit axetic tác dụng với : CaCO3, NaOH, Mg, C2H5OH
b. Cho Natri vào dung dịch rượu Etylic trong nước. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Công thức của rượu etylic

Rượu etylic có công thức cấu tạo là
A. CH3-O-CH3. B. CH3 - CH2 - OH.
C. CH3OH. D. CH3 - CH2 - CH2 - OH.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Công thức nào dưới đây là của rượu etylic?

Công thức nào dưới đây là của rượu etylic?

A. CH3-CH2-OH.

B. CH3-OH.

C. CH3-O-CH3.

D. CH3-CH2-CH2-OH.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Rượu etylic phản ứng được với kim loại nào sau đây?

Rượu etylic phản ứng được với kim loại nào sau đây?

A. Đồng.

B. Kẽm.

C. Kali

D. Nhôm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

để natri không bị ăn mòn

Natri là kim loại hoạt động mạnh, bị ăn mòn rất nhanh. Để natri không bị ăn mòn người ta ngâm natri trong
A. nước.
B. dầu hoả.
C. rượu etylic.
D. dung dịch H2SO4 loãng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

độ rượu là

Độ rượu là:
A. số (ml) rượu etylic có trong 100(ml) hỗn hợp rượu và nước.
B. số (g) rượu etylic có trong 100 (g) nước.
C. số (g) rượu etylic có trong 100 (g) hỗn hợp rượu và nước.
D. số (ml) rượu etylic có trong 100 (ml) nước.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay