Rút gọn biểu thức

108 kết quả phù hợp trong mục Rút gọn biểu thức
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Cho biểu thức:

Resized Image
a. Tìm x để P xác định.
b. Rút gọn P.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập rút gọn biểu thức

Cho
Resized Image
a) Rút gọn P
b) Hiệu Q-4P nhỏ nhất khi x = ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức toán 8

Câu 1. Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức sau tại a = 5
Resized Image
Câu 2 .Tìm x, biết :

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức toán 8

1. Làm phép chia :
Resized Image
2. Rút gọn biểu thức:
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Cho biểu thức
Resized Image
a. Rút gọn biểu thức Q
b. Tìm các giá trị nguyên của x để Q nhận giá trị nguyên.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

1/ Cho
Resized Image
2/ Rút gọn biểu thức :
Resized Image
sau đó tính P khi

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Bài 1: (1,5 điểm)
1/ Giải bất phương trình

Resized Image
2/ Từ nghiệm của (*) suy ra nghiệm của bất phương trình :
Resized Image
Bài 2: (2,0 điểm)
1/ Cho
Resized Image
. Tính
Resized Image

2/ Rút gọn biểu thức
Resized Image
sau đó tính P khi Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Câu 1: Rút gọn biểu thức:
Resized Image

với x>0 và x 
eq 1
Câu 2: Giải phương trình

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm điều kiện xác định của biểu thức

1.(2đ) Cho biểu thức.
Resized Image
a. Tìm điều kiện xác định của A.
b. Rút gọn A.
c. Tính giá trị của biểu thức A.
2.(1.5đ) Một xe ôtô đi từ A đến B với vận tốc 50 km/h và sau đó quay trở về từ B đến A với vận tốc 40 km/h. Cả đi và về mất 5 giờ 24 phút. Tính chiều dài quãng đườngAB.
.......................................

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức- toán 9

1.(1.5đ) Giải phương trình.

Resized Image
2.(1.5đ) Rút gọn.

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giá trị của biểu thức

Câu 1: Cho biểu thức

Resized Image
a) Rút gọn biểu thức M
b) Tính giá trị của M khi

Resized Image
c) Tìm giái trị của a để M<0
Câu 2: Giải hệ phương trình
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Câu 1: Rt gọn biểu thức:

Resized Image

Câu 2: Giải phương trình

Resized Image

Câu 3: Cho hệ phương trình
Resized Image
a) Giải hệ phương trình khi m=1
b) Tìm gi trị của m để hệ phương trình vơ nghiệm

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình sau:

Câu 1 (2,0 điểm). Không dùng máy tính bỏ túi, hãy rút gọn các biểu thức sau:

Resized Image

Câu 2 (2,5 điểm). Giải phương trình và hệ phương trình sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Bài 1. (3,5 điểm)
Cho tam giác ABC, D là điểm nằm giữa B và C. Qua D kẻ các đường thẳng song song với AB và AC và lần lượt cắt AB và Ac tại E và F.
a) Tứ giác AEDF là hình gì? Vì sao?
b) Điểm D ở vị trí nào trên cạnh BC thì tứ giác AEDF là hình thoi.
c) Nếu tam giác ABC vuông tại A thì tứ giác AEDF là hình gì? điểm D ở vị trí nào trên cạnh BC thì tứ giác AEDF là hình vuông?
Bài 2. (1 điểm)
Rút gọn biểu thức

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức- toán 8

Bài 1: Cho biểu thức sau:
Resized Image
a) Rút gọn A
b) Tính A tại x=4
c) Tìm x biết 3A=6
d) Tìm x nguyên để A nguyên
Bài 2: GiảI Bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
(3x-5)(6x-1)=(9x-1)(2x+1)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm nguyên của phương trình

Câu 1: ( 5 điểm)

Cho biểu thức:
Resized Image

a. Rút gọn P.
b. Có giá trị nào của a, b để P = 0?
c. Tính giá trị của P biết a, b thỏa mãn điều kiện:

Resized Image
Câu 2: ( 3,5 điểm)

Chứng minh rằng:
a.
Resized Image
chia hết cho 24 với mọi số nguyên n.
b. Tìm nghiệm nguyên của phương trình:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

1/ Giải bất phương trình

Resized Image

2/ Từ nghiệm của (*) suy ra nghiệm của bất phương trình :

Resized Image

Bài 2: (2,0 điểm)
1/ Cho

Resized Image
2/ Rút gọn biểu thức :

Resized Image

sau đó tính P khi
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

a) Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:

Resized Image

b) Tính:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm điều kiện xác định

Câu 1
Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức P:

Resized Image
Câu 2
a) Hãy cho hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm A trên trục hoành. Vẽ hai đường thẳng đó.
b) Giả sử giao điểm thứ hai của hai đường thẳng đó với trục tung là B,
c). Tính các khoảng cách AB, BC, CA và diện tích tam giác ABC.< Lùi 1 2 3 4 5 6 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay