san hô

11 kết quả phù hợp trong mục san hô
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của ngành thân mềm

Câu 1
Nêu vai trò của ngành thân mềm?
Câu 2
Nêu tác hại của giun đũa với sức khoẻ của con người? Các biện pháp phòng chống giun dũa kí sinh ở người?
Câu 3
Trình bày sự khác nhau giữa san hô và thuỷ tức trong sinh sản vô tính mọc chồi?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu tạo của san hô và thủy tức

Đặc điểm cấu tạo sinh sản ở san hô có gì khác so với thuỷ tức.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hình thức sinh sản của san hô

Hình thức sinh sản giống giữa san hô và thủy tức là:
a. Tái sinh. b. Thụ tinh. c. Mọc chồi. d. Tái sinh và mọc chồi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân san hô sống tập đoàn

Vì sao san hô sống tập đoàn?Người ta làm thế nào để có cành san hô làm vật trang trí ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm không có ở san hô

Đặc điểm không có ở san hô là:
A, Cơ thể đối xứng toả tròn. C, Sống di chuyển thường xuyên.
B, Kiểu ruột dạng túi D,.Sống tập đoàn.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đại diện Ngành ruột khoang

Đại diện nào của ngành ruột khoang gây ngứa và độc cho người?
A. Thủy tức B. Hải quỳ C. Sứa D. San hô

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

San hô có lợi hay có hại

San hô có lợi hay có hại? Biển nước ta có giàu san hô không?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đại diện nghành ruột khoang

Ngành ruột khoang gồm các đại diện sau đây?
a.Trùng giày, trùng roi, thủy tức b.Thủy tức, hải quỳ, sán lá gan
c.Thủy tức, san hô, sứa d.Hải quỳ, sứa, trùng roi

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu tạo của San Hô

Nêu đặc điểm cấu tạo của San Hô thích nghi với đời sống trong nước?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xếp san hô vào ngành ruột khoang

Người ta xếp san hô vào ngành ruột khoang vì:
A Sống cố định B Có ruột túi
C Có bộ xương đá vôi D Các cá thể liên kết nhau

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Loài của nghành ruột khoang

Loài nào của ngành ruột khoang gây ngứa và độc cho người.
a.Thuỷ tức b. Sứa c.San hô d.Hải quỳ< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay