sản xuất nông nghiệp

7 kết quả phù hợp trong mục sản xuất nông nghiệp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sản xuất nông nghiệp cở Châu Âu

Hãy trình bày sản xuất nông nghiệp ở Châu Âu? Vì sao nền nông nghiệp đạt hiệu quả cao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm cao nguyên bình nguyên

a/ Thế nào là cao nguyên, bình nguyên (đồng bằng)?
b/ Ý nghĩa của hai dạng địa hình trên đối với sản xuất nông nghiệp?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhân tố ảnh hưởng sự phân bố nông nghiệp

a. (3,25 điểm) Nêu vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành sản xuất nông nghiệp?
b. (0,75điểm) Hãy giải thích tại sao ở các nước phát triển, nông nghiệp đang mang dần tính chất công nghiệp?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm sản xuất nông nghiệp

Phân tích những đặc điểm sản xuất nông nghiệp. Theo em đặc điểm nào là quan trọng nhất?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sản xuất nông nghiệp ở đới ôn hòa

Khái quát về sản xuất nông nghiệp ở đới ôn hòa. Vì sao đới ôn hòa sản xuất ra một khối lượng sản phẩm nông nghiệp lớn, có chất lượng cao?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm nền kinh tế lãnh địa phong kiến

Đặc điểm của nền kinh tế lãnh địa phong kiến là:

a. Sản xuất nông nghiệp. c. Nông nô được tự do.

b. Tự cấp, tự túc. d. a, b, c đều đúng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cơ cấu dân số theo độ tuổi

a. Cho bảng số liệu sau:
Cơ cấu dân số theo độ tuổi và giới tính của các nước năm 2007
( Đơn vị %)

Resized Image

Cho biết A và B thuộc nhóm nước nào? Tại sao?
b. Tại sao sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ còn sản xuất công nghiệp không có tính mùa vụ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay