sắp xếp theo lũy thừa

1 kết quả phù hợp trong mục sắp xếp theo lũy thừa
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thu gọn và sắp xếp các đa thức

Cho hai đa thức:

Resized Image
a/ Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến.
b/ Tính P(x) + Q(x)
c/ Tìm nghiệm của đa thức H(x) = P(x) + Q(x)< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay