Trang không tồn tại hoặc quá cũ, vui lòng Trở về trang chủ

sinh 9 đề thi hsg vòng 1 huyện lập thạch

1 kết quả phù hợp trong mục sinh 9 đề thi hsg vòng 1 huyện lập thạch
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

SINH HỌC

Giả sử trong tế bào(TB) ở một loài sinh vật có 3 cặp NST tương đồng,cặp thứ nhất chứa 2 cặp gen dị hợp Bd và Dd,cặp thứ 2 chứa 1 cặp gen dị hợp Ee và cặp thứ 3 là cặp NST giới tính XX

a)Viết các kiểu gen có thể của TB 2n bình thường nói trên?

b)Viết các kiểu giao tử có thể khi TB nói trên giảm phân hình thành giao tử binh thường?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay