sinh 9

8 kết quả phù hợp trong mục sinh 9
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Môi trường của hệ sinh vật- sinh 9

a. Môi trường sống của sinh vật là gì? b. Kể tên các loại môi trường sống?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của lớp thú

Hãy trình bày đặc điểm chung của lớp thú? Thú có lợi ích như thế nào trong đời sống của con người?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định nghĩa về động vật quý hiếm

a.Thế nào là động vật quý hiếm?
b.Nguy cơ tuyệt chủng được biểu thị bằng hững cấp độ nào?
c.Làm gì để bảo vệ đa dạng sinh học, và động vật quý hiếm?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sinh 9 (help)

Một loài có bộ NST ký hiệu AaBbCc.

a,Một nhóm gồm 8 tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp 5 đợt bằng nhau để hình thành tế bào sinh tinh

Hãy xác định nguyên liệu tương đương và nguyên liệu cấu thành cung cấp cho số tế bào trên nguyên phân

b,Khi giảm phân loài trên có thể cho bao nhiêu loại grasdi?có thể ký hiệu các loại giao tử đó số tổ hợp có thể là bao nhiêu sau khi thụ tinh.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

SINH HỌC

Giả sử trong tế bào(TB) ở một loài sinh vật có 3 cặp NST tương đồng,cặp thứ nhất chứa 2 cặp gen dị hợp Bd và Dd,cặp thứ 2 chứa 1 cặp gen dị hợp Ee và cặp thứ 3 là cặp NST giới tính XX

a)Viết các kiểu gen có thể của TB 2n bình thường nói trên?

b)Viết các kiểu giao tử có thể khi TB nói trên giảm phân hình thành giao tử binh thường?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các thí nghiệm của Men-đen

Các cá thể có kiểu gen(KG) sau khi giảm phân cho bao nhiêu loại giao tử? Viết các loại giao tử của từng cá thể có các KG sau:AabbDd;AaBbDd;AaBb

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập sinh học lớp 9

* Phân tử ADN có 2400 Nu ,có hiệu của T với 1 loại Nu khác là 30% sô Nu của phân tử ADN .

1/. Tính chiều dài của phân tử ADN ;

2/. Tính số liên kết hiđrô và khối lượng của phân tử ADN ;

3/. Biết rằng quá trình tự nhân đôi của phân tử ADN đã diên ra 3 đợt liên tiếp . Xác định số Nu từng loại trong phân tử ADN mới được tạo thành ở đợt nhân đôi cuối cùng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nêu những nhận xét về từ phép lai

Cho 2 dòng ngô thuần chủng như nhau

P: hạt xanh trơn * hạt vàng nhăn

F1: 100% hạt tím trơn

a, Nêu những nhận xét về từ phép lai trên và rút ra kết luận về các tính trạng của ngô

b, cho cac cây F1 giao phối vs nhau thì ở F2 thu đc như thế nào?

c, nếu cho hạt tím nhăn giao phấn vs nhau thì sự phân ly xảy ra như thế nào< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay