sinh học 6. thoát hơi nước ở lá

1 kết quả phù hợp trong mục sinh học 6. thoát hơi nước ở lá
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành phẩn chủ yếu của tế bào thực vật

Câu 1 ( 2.5điểm):
Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào?
Câu 2 ( 3.5 điểm):
Hãy trình bày thí nghiệm chứng minh rễ cây hút nước và có sự thoát hơi nước qua lá? ( Dụng cụ, cách tiến hành, hiện tượng, kết luận)< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay