sinh học 7

240 kết quả phù hợp trong mục sinh học 7
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung và vai trò của lớp Thú

a. Em hãy trình bày đặc điểm chung và vai trò của lớp Thú ?

b. Em hãy phân biệt khỉ và vượn ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của lớp chim

a. Em hãy trình bày điểm chung và vai trò của lớp Chim ?

b. Nêu một số đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sồng bay ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của lớp lưỡng cư

a. Em hãy trình bày đặc điểm chung và vai trò của lớp Lưỡng cư ?

b. Hãy giải thích vì sao ếch thường sống ở nơi ẩm ướt, gần bờ nước ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của lớp sâu bọ

a. Em hãy trình bày đặc điểm chung và vai trò của lớp Sâu bọ ?

b. Trong số các đặc điểm chung của Sâu bọ, đặc điểm nào phân biệt chúng với các Chân khớp khác ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

So sánh giữa động vật và thực vật

Em hãy so sánh sự khác nhau của động vật với thực vật ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của quá trình quang hợp

Câu 1:Qúa trình quang hợp có ý nghĩa như thế nào? Qúa trình quang hợp chịu ảnh

hưởng của những điều kiện bên ngòai nào ?

Câu 2: Vì sao lá của cây xương rồng lại biến thành gai ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của nghành ruột khoang

Kể tên một số ruột khoang thường gặp ở địa phương em và cho biết vai trò của chúng ?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò thực tiễn của Giun đốt

Để nhận biết các đại diện của ngành Giun đốt ở thiên nhiên cần dựa vào đặc điểm cơ bản nào ? Vai trò thực tiễn của Giun đốt.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về động vật quý hiếm

a.Thế nào là động vật quý hiếm? b.Làm gỡ để bảo vệ đa dạng sinh học, và động vật quý hiếm?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chim bồ câu thích nghi với sự bay

Hăy nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với sự bay ?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của lớp thú-sinh 7

Nêu đặc điểm chung của lớp thú ?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình phân chia tế bào

Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia? Quá trình phân chia tế bào diễn ra như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của ngành Thân mềm

Nêu đặc điểm chung của ngành Thân mềm? Lớp vỏ kitin giàu can xi và sắc tố của tôm có ý nghĩa gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò thực tiễn của lớp Sâu bọ

Nêu vai trò thực tiễn của lớp Sâu bọ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo ngoài của Giun đất

Cấu tạo ngoài của Giun đất thích nghi với đời sống chui rúc trong đất như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của ngành Giun dẹp

Nêu đặc điểm chung của ngành Giun dẹp?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của ngành Ruột khoang

Nêu đặc điểm chung của ngành Ruột khoang? Kể tên bốn đại diện đó học?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của thực vật hạt kín

Câu 1-Đặc điểm chủ yếu để phân biệt cây một lá mầm và cây hai lá mầm?
Câu 2-Đặc điểm chung của thực vật hạt kín?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm nhận biết hoa đơn tính

Căn cứ vào đặc điểm nào để nhận biết hoa đơn tính, hoa lưỡng tính?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ưu điểm của hiện tượng thai sinh

Câu1.(2 điểm) Nêu ưu điểm của hiện tượng thai sinh so với noãn thai sinh và đẻ trứng?
Câu2.(3 điểm)
- trình bày những biện pháp đấu tranh sinh học, cho ví dụ?
- nêu những ưu điểm của biện pháp đấu tranh sinh học?< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay