sinh học 7

235 kết quả phù hợp trong mục sinh học 7
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Một số loài gây hại của thân mềm

Thân mềm cũng có một số loài gây hại như: A. Hà biển, hà sông đục phá các phần gỗ của thuyền bè. B. ốc sên, ốc bươu vàng phá hại cây trồng. C. ốc tai là vật chủ trung gian truyền bệnh sán lá gan. D. Cả a,b,c đều đúng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nguồn lợi của thân mềm cho con người

Nguồn lợi của thân mềm cho con người là:
A. Khai thác lấy thịt.
B. Dùng làm đồ trang trí, trang sức.
C. Dùng làm dược liệu.
D. Cả a,b,c đều đúng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định tuổi của Trai

Có thể xác định tuổi của Trai nhờ:
A. Căn cứ độ lớn của vỏ. C. Căn cứ vào các vòng tăng trưởng trên vỏ.
B. Căn cứ độ lớn của thân. D. Cả 3 câu trên A,B,C đều đúng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

màu sắc máu của giun đất

Máu của giun đất có màu sắc như thế nào?
A. Không màu vì chưa có huyết sắc tố.
B. Có màu đỏ vì chứa huyết sắc tố.
C. Có màu vàng vì giun đất sống trong đất nên ít o xi.
D. Câu a,b,c đều sai.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cơ thể của giun đất

Khi mổ giun đất sẽ thấy giữa thành cơ thể và thành ruột có 1 khoang trống chứa dịch đó là: a. Dịch ruột b. Thể xoang c. Dịch thể xoang d. Máu của giun.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tập tính của mực

Mực có tập tính?
a. Mực săn mồi bằng cách rình mồi 1 chỗ.
b. Mực săn mồi bằng tua dài, rồi dùng tua ngắn để đưa mồi vào miệng.
c. Khi bị tấn công, mực phun hoả mù để trốn.
d. Cả a, b và c đều đúng e. Chỉ b và c đúng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Con đường vào cơ thể của trùng sốt rét

. Trùng sốt rét vào cơ thể người bằng con đường nào ?
a. Qua ăn uống b. Qua hô hấp c. Qua máu d. Cả a, b, và c.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của sán dây

Nêu đặc điểm của sán dây thích nghi với lối sống kí sinh

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của động vật nguyên sinh.

Nêu đặc điểm chung của động vật nguyên sinh.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm không có ở san hô

Đặc điểm không có ở san hô là:
A, Cơ thể đối xứng toả tròn. C, Sống di chuyển thường xuyên.
B, Kiểu ruột dạng túi D,.Sống tập đoàn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chỉ có ở ổ mực

Những đặc điểm chỉ có ở ổ mực là:
A, Bò chậm chạp, có mai C, Bơi nhanh, có mai
B, Bò nhanh, có hai mảnh vỏ D, Bơi chậm, có một mảnh vỏ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Trình bày vòng đời của giun đũa

Vẽ và trình bày vòng đời phát triển của giun đũa

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thời điểm cho tôm ăn

Khi nuôi tôm, người ta thường cho ăn vào lúc nào?
A. Chạng vạng tối B. Sáng sớm C. Trưa D. Khuya

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Động vật di chuyển bằng chân giả

Động vật nguyên sinh nào di chuyển bằng chân giả?
A. Trùng sốt rét B. Trùng giày C. Trùng roi xanh D. Trùng biến hình

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đại diện đều thuộc ngành giun đốt

Những đại diện đều thuộc ngành giun đốt là?
A. Giun đất, giun đỏ, giun móc câu. B. Đỉa, giun đỏ, giun kim
C. Giun đỏ, đỉa, rươi D. Giun chỉ, giun kim, giun đất

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của Động vật nguyên sinh

Đặc điểm nào không phải của động vật Nguyên sinh:
A. Cấu tạo đơn bào B. Cơ thể phân hóa thành các cơ quan
C. Có kích thước hiển vi D. Sinh sản vô tính

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nơi kí sinh của trùng kiết lỵ

Nơi kí sinh của trùng kiết lỵ là:
A. Bạch cầu B. Hồng cầu C. Ruột người D. Máu

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xâm nhập trùng sốt rét vào cơ thể

Trùng sốt rét xâm nhập vào cơ thể người qua đường:
A. Máu B. Tiêu hóa C. Hô hấp D. Da

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Động vật thuộc lá cá

Những động vật nào dưới đây thuộc lớp cá ?
a)Cá voi,cá nhám,cá trích. b)Cá chép, lươn, cá heo.
c)Cá ngựa, cá voi xanh, cá nhám. d)Cá thu, cá đuối, cábơn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thức ăn biến đổi trong ruột non

Các chất trong thức ăn được biến đổi hoàn toàn ở ruột non là?
A. Protein, Gluxit, Lipit. B. Lipit, Gluxit.
C. Protein, Axitamin. D. Axitamin, Gluxit.< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay