sinh học 7

235 kết quả phù hợp trong mục sinh học 7
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa ở thú

Vì sao hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa ở thú lại tiến bộ hơn sự đẻ trứng ở chim và bò sát?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân loại các lớp thú

Em hãy nêu tên các lớp thú đã học?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của thực vật Hạt kín

Nêu đặc điểm chung của TV Hạt kín ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu tạo của San Hô

Nêu đặc điểm cấu tạo của San Hô thích nghi với đời sống trong nước?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu tạo của hải quỳ

Nêu đặc điểm cấu tạo của Hải Quỳ thích nghi với đời sống trong nước?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu tạo của sứa

Nêu đặc điểm cấu tạo của sứa thích nghi với đời sống trong nước?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành phần chính của cuống lá

Thành phần chính của cuống lá là :
A/ Phiến lá, bẹ lá B/ Phiến lá, cuống lá
C/ Cuống lá, bẹ lá D/ Gân lá, bẹ lá

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm về dinh dưỡng của thủy tức

Trình bày những đặc điểm về dinh dưỡng của thủy tức?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cách phòng chống bệnh sốt rét

Vì sao bệnh sốt rét hay xảy ra ở miền núi? Nêu cách phòng chống bệnh sốt rét mà em biết.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

So sánh trùng kiết lị với trùng biến hình

Trình bày những điểm giống nhau và khác nhau của trùng kiết lị với trùng biến hình?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của động vật nguyên sinh

Trình bày các đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tác hại của giun đũa với con người

Giun đũa gây ra những tác hại gì với sức khoẻ con người

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cách bắt mồi của trùng biến hình

Nêu cách bắt mồi và tiêu hoá mồi của trùng biến hình

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cách bắt mồi và tiêu hoá mồi của trùng giày.

Nêu cách bắt mồi và tiêu hoá mồi của trùng giày.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tác hại của gium kim với con người

Giun kim gây ra những tác hại gì với sức khoẻ con người?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của ngành giun tròn

Nêu đặc điểm chung của ngành giun tròn?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của ngành giun đốt

Nêu đặc điểm chung của ngành giun đốt ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của lớp giáp xác

Nêu vai trò của lớp giáp xác?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của ngành thân mềm

Nêu đặc điểm chung của ngành thân mềm?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bộ phận tự vệ của nhện

Ở phần đầu ngực của nhện, bộ phận nào có chức năng bắt mồi và tự vệ ?
A/ Đôi chân có xúc giác B/ Đôi kìm có tuyến độc
C/ Núm tuyến tơ D/ Bốn đôi chân bò dài< Lùi ... 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay