sinh học lớp 6

77 kết quả phù hợp trong mục sinh học lớp 6
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thành phần chính của tế bào thực vật

Kể tên các thành phần chính của tế bào thực vật? Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về nguồn âm

Thế nào là nguồn âm? Cho ví dụ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nói cây là một thể thống nhất

Tại sao nói cây là một thể thống nhất

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm và vai trò của dương xỉ

Đặc điểm và vai trò của dương xỉ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về giâm cành

Giâm cành là gì? Cho ví dụ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự thoát hơi nước của cây

Nước trong cây được thoát ra phần nào của lá? Sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa gì cho cây?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sản phẩm sau quang hợp

Sau quá trình quang hợp sản phẩm tạo ra là:

a. Tinh bột và khí cacbônic

b. Tinh bột và nước

c. Tinh bột và khí ôxi

d. Năng lượng và khí cacbônic

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của rễ

Ở thực vật rễ có chức năng gì?

a. Hút nước và muối khoáng

b. Thoát hơi nước

c. Sinh sản

d. Tổng hợp chất hữu cơ nuôi cây

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hình dạng và kích thước của vi khuẩn

Vi khuẩn có những hình dạng nào? Kích thước, cấu tạo của chúng ra sao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của hạt

Hạt có cấu tạo gồm những bộ phận nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về thụ tinh

Thụ tinh là gì?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo và chức năng miền hút của rễ

Nêu cấu tạo và chức năng miền hút của rễ?

Hảy nêu cấu tạo của tế bào ? .Sự lớn lên và phân chia tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo trong của thân non

Cấu tạo trong của thân non:

a. Trụ giữa có chức năng dự trữ và tham gia quang hợp.

b. Trụ giữa có chức năng vận chuyển chất hữu cơ, nước, muối khoáng và chất dự trữ.

c. Trụ giữa có chức năng vận chuyển nước, muối khoáng và chứa chất dự trữ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Mướp đắng thuộc thân nào

Cây mướp thuộc loại thân:

a. Thân bò

b. Thân leo (tua cuốn)

c. Thân leo (thân quấn)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Loại tế bào có khả năng phân chia

Trong các tế bào sau đây, tế bào nào có khả năng phân chia:

a. Tế bào non

b. Tế bào trưởng thành

c. Tế bào già

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thành phần chủ yếu của tế bào thực vật

Câu 1: Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào?
Câu 2:
2.1 Miền hút của rễ cấu tạo gồm những bộ phận nào? Trình bày chức năng chính của từng bộ phận đó.
2.2 Vẽ và chú thích đầy đủ tế bào lông hút.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của quá trình quang hợp

- Ý nghĩa của quá trình quang hợp? Vì sao hô hấp có ý nghĩa quan trọng đối với cây?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vai trò của rễ đối với cây

-Vai trò của rễ đối với cây? Bộ phận nào của rễ chủ yếu làm nhiệm vụ hút nước và muối khoáng? Sơ đồ đường đi của nước do cây hút vào và thải ra?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng rễ đâm qua rễ cứng

Hãy cho biết vì sao đất rất cứng, rễ rất mềm, nhưng tại sao rễ lại đâm
được vào trong đất?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng cây thoát nước

Cây thoát hơi nước chủ yếu ở đâu:
a. Thân b . Rễ
c. Lỗ thoát nước d. Các lỗ khí ở lá< Lùi 1 2 3 4 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay