sinh học lớp 7

47 kết quả phù hợp trong mục sinh học lớp 7
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải thích về tập tính của ếch đồng

Giải thích vì sao ếch thường sống nơi ẩm ướt, gần bờ nước và hoạt động về ban đêm?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của loài khủng long

Để thích nghi với đời sống bay lượn trên không, khủng long có
cánh có đặc điểm là:
A, Có cánh, biết bay lượn, tứ chi to khoẻ
B, Cánh có cấu tạo như cánh dơi, biết bay lượn, chi sau yếu, ăn cá
C, Có cánh, có răng sắc nhọn
D, Cả A, B và C đều sai

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hình thức sinh sản của giun đũa

Hình thức sinh sản của giun đũa là:
a. Sinh sản vô tính. b. Sinh sản hữu tính
c. Sinh sản mọc chồi. d. Sinh sản phân đôi.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của giun dẹp

Đặc điểm không phải của giun dẹp là:
a. Cơ thể dẹp. b. Cơ thể đối xứng tỏa tròn.
c. Cơ thể đối xứng hai bên. d. Cơ thể gồm đầu, đuôi và lưng bụng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Di chuyển của động vật nguyên sinh

Động vật nguyên sinh di chuyển bằng chân giả là:
a. Trùng biến hình. b. Trùng roi. c. Trùng giày. d. Trùng li

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hình thức dinh dưỡng của trùng roi xanh

Hình thức dinh dưỡng của trùng roi xanh là:
a. Tự dưỡng. b. Dị dưỡng. c. Tự dưỡng và dị dưỡng. d. Ký sinh.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chức năng giữ thăng bằng vào ôm trứng của tôm

Bơi, giữ thăng bằng và ôm trứng, đó là chức năng của bộ phận phụ nào ở tôm?
a/Các chân bụng b/Các chân ngực
c/2 đôi râu d/Tấm lái

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các loại vây của cá

Trong những vây sau ở cá, loại vây chẵn là:
a/Vây lưng b/Vây ngực
c/Vây hậu môn d/Vây đuôi

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của cơ thể tôm

Cơ thể tôm gồm:
a/ 2 phần: Phần đầu và phần ngực
b/ 2 phần: Phần Ngực và phần bụng
c/ 2 phần: Phần Đầu – ngực và phần bụng
d/ 3 phần: phần đầu, phần ngực và phần bụng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Số đôi chân của châu chấu

Châu chấu có số đôi chân là:
a/1 đôi b/2 đôi c/3 đôi d/ 4 đôi

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tác dụng của mặt ngoài áo trai

Mặt ngoài áo trai có tác dụng gì?
A. Sinh ra khoang áo. C. Sinh ra lớp vỏ đá vôi.
B. Sinh ra lớp sừng. D. Sinh ra lớp xà cừ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của vỏ trai

Vỏ trai sông thường gồm mấy lớp?
A. Một lớp. C. Ba lớp.
B. Hai lớp. D. Bốn lớp.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ưu điểm của biện pháp đấu tranh sinh học

Biện pháp đấu tranh sinh học có những ưu điểm gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trùng sốt rét phá hủy tế bào máu

Trùng sốt rét phá huỷ loại tế bào nào của máu?
a. Bạch cầu b. Hồng cầu c. Tiểu cầu d. Cả a, b và c.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân san hô sống tập đoàn

Vì sao san hô sống tập đoàn?Người ta làm thế nào để có cành san hô làm vật trang trí ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Dạng thân mềm sống nước ngọt

Các dạng thân mềm nào dưới đây sống ở nước ngọt ?
A, Trai, sò. C, Sò, mực.
B, Trai, ốc sen. D, Trai, ốc vặn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo chung của ruột khoang

Đặc điểm cấu tạo chung của ruột khoang là :
A, Cơ thể phân đốt, có thể xoang, ống tiêu hoá phân hoá, bắt đầu có hệ tuần hoàn.
B, Cơ thể hình trụ thuôn hai đầu, có khoang cơ thể chưa chính thức. Cơ quan tiêu hoá dài từ miệng đến hậu môn.
C, Cơ thể dẹp, đối xứng hai bên và phân biệt đầu, đuôi, lưng, bụng, ruột phân nhiều nhánh, chưa có ruột sau và hậu môn.
D, Cơ thể đối xứng toả tròn, ruột dạng túi, cấu tạo thành cơ thể có hai lớp tế bào.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các động vật nguyên sinh sống ký sinh

Các động vật nguyên sinh sống ký sinh là :
A, Trùng giày, trùng kiết lị. C, Trùng sốt rét, trùng kiết lị.
B, Trùng biến hình, trùng sốt rét. D, Trùng roi xanh, trùng giày.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thức ăn của nhện

Thức ăn của nhện là gì?
A. Thực vật B. Sâu bọ C. Mùn đất D. Vụn hữu cơ

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đại diện Ngành ruột khoang

Đại diện nào của ngành ruột khoang gây ngứa và độc cho người?
A. Thủy tức B. Hải quỳ C. Sứa D. San hô< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay