Bài tập về sinh lí

1 kết quả phù hợp trong mục sinh lí
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

các loài sinh sản hữu tính

Đối với các loài sinh sản hữu tính để phân biệt hai loài thì tiêu chuẩn chính xác và khách quan là
A. tiêu chuẩn cách li sinh sản. B. tiêu chuẩn hình thái.
C. tiêu chuẩn địa lí, sinh thái. D. tiêu chuẩn sinh lí, sinh hoá.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay