sinh sản vô tính

15 kết quả phù hợp trong mục sinh sản vô tính
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sinh sản vô tính và hữu tính

Phân biệt sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở động vật.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sinh sản vô tính ở động vật

Các câu sau đúng hay sai, nếu sai hãy sửa lại cho đúng.
a) Bộ NST của các tế bào có mặt trong túi phôi là: tế bào mẹ, đại bào tử mang 2n; tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực đều mang n.
b) Ưu điểm của sinh sản vô tính ở động vật là tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền nên thích ứng đồng nhất trước điều kiện môi trường thay đổi.
c) Cơ sở khoa học của thuốc tránh thai là làm tăng nồng độ Progesteron và Ostrogen trong máu ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm tăng tiết GnRH, FSH, LH nên trứng không chín và rụng.
d) Phương thức đẻ trứng tiến hóa hơn phương thức đẻ con vì phôi được nuôi dưỡng và bảo vệ trong cơ thể mẹ, đảm bảo cho sự sống sót và phát triển tốt hơn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của ngành thân mềm

Câu 1
Nêu vai trò của ngành thân mềm?
Câu 2
Nêu tác hại của giun đũa với sức khoẻ của con người? Các biện pháp phòng chống giun dũa kí sinh ở người?
Câu 3
Trình bày sự khác nhau giữa san hô và thuỷ tức trong sinh sản vô tính mọc chồi?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cơ chế điều hoà sinh tinh ở động vật

Câu 1

Cơ chế điều hòa sinh tinh
+Do các Hocmon 
ightarrow tinh hoàn 
ightarrow kích thích sinh tinh trùng
+GnRH của vùng dưới đồi (kích thích tuyến yên tiết FSH,LH)
+FSH của tuyến yên (kích thích ống sinh tinh 
ightarrow tinh trùng)
+LH của tuyến yên (kích thích tế bào kẽ_tế bào của tinh hoàn 
ightarrowtestosteron
+Testosteron của tinh hoàn kích thích phát triển ống sinh tinh và sinh tinh trùng 
ightarrow gây ức chế vùng dưới đồi
Câu 2:
SSHT có sự kết hợp gt đực và gt cái 
ightarrow tái tổ hợp di truyền 
ightarrow thích nghi tốt hơn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính

a. Hãy so sánh hình thức sinh sản vô tính và hình thức sinh sản hữu tính ?
b Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ưu điểm sinh sản vô tính ở động vật

Sinh sản vô tính ở động vật có những ưu diểm và hạn chế gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sinh sản của động vật bậc cao

tại sao động vật bậc cao thường không có khả năng sinh sản vô tính? Trong thời gian mang thai thì trứng không chín và rụng?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hình thức sinh sản của giun đũa

Hình thức sinh sản của giun đũa là:
a. Sinh sản vô tính. b. Sinh sản hữu tính
c. Sinh sản mọc chồi. d. Sinh sản phân đôi.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sinh sản vô tính ở thực vật và động vật

So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật?
so sánh sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở động vật?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm về sinh sản vô tính

Sinh sản vô tính là gì? Trình bày những hình thức sinh sản vô tính ở thực vật?
Phân biệt sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở thực vật?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của Động vật nguyên sinh

Đặc điểm nào không phải của động vật Nguyên sinh:
A. Cấu tạo đơn bào B. Cơ thể phân hóa thành các cơ quan
C. Có kích thước hiển vi D. Sinh sản vô tính

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sinh sản có hiện tượng thụ tinh

Sinh sản có hiện tượng thụ tinh là hình thức sinh sản:
A. Vô tính B. Hữu tính C. Nhân tính D. Cả A,B và C

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sinh sản của thủy tức

a. Hãy trình bày cấu tạo ngoài và sinh sản của thủy tức?
b. Sinh sản vô tính bằng cách mọc chồi của thủy tức và san hô khác nhau như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tế bào sinh dục đực và cái

Sinh sản có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực với tế bào sinh dục cái được gọi là:
A. sinh sản vô tính. B. sinh sản sinh dưỡng.
C. sinh sản hữu tính. D. nhân giống vô tính trong ống nghiệm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm nghành giun dẹt

Sán lông và sán lá gan được xếp chung vào ngành Giun dẹp vì ?
A/ Cơ thể có đối xững 2 bên B/ Có lối sống kí sinh
C/ Có lối sống tự do D/ Sinh sản hữu tính hoặc vô tính< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay