sinh trưởng thứ cấp

6 kết quả phù hợp trong mục sinh trưởng thứ cấp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp

Sinh trưởng sơ cấp khác với sinh trưởng thứ cấp ở điểm nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sinh trưởng ở thực vật

Câu 1 : (2 đ)
Sinh trưởng ở thực vật là gì ?Sinh trưởng thứ cấp là gì ? Những nét văn hoa trên đồ gỗ có xuất xứ từ đâu ?
Câu 2 : (3đ)
Hoocmôn thực vật là gì? Phân biệt các hoocmôn kích thích có ở thực vật?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm sinh trưởng ở thực vật

Nêu khái niệm sinh trưởng ở thực vật ? Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm sinh trưởng thứ cấp

Câu 1
a)Sinh trưởng thứ cấp là hình thức sinh trưởng làm cho cây to ra do sự phân chia tế bào của mô phân sinh bên. (0,5đ)
- Sinh trưởng thứ cấp tạo ra: vỏ, thịt vỏ, gỗ dác, gỗ ròng. (0,5đ)
b)Tập tính học được dễ thay đổi và rất đa dạng vì:
- Cơ sở thần kinh của tập tính học được là các phản xạ có điều kiện(0,5đ)
- Hình thành nhờ vào sự hình thành các mối liên hệ mới giữa các nơron. (0,5đ)
Câu 2. Khi bị kích thích:
-Màng tế bào thay đổi tính thấm đối với ion(0,25đ)

ightarrowNa+ từ ngoài vào trong tế bào gây nên sự khử cực(0,25đ)

ightarrow Na+ vào ồ ạt, dư thừa gây nên đảo cực(0,25đ)

ightarrowKhi cổng K+ mở , cổng Na+ đóng K+ từ trong tế bào ra ngoài gây tái phân cực. (0,25đ)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sinh trưởng sơ và thứ cấp ở cây

Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp ở cây ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm sinh trưởng ở thực vật

Sinh trưởng ở thực vật là gì ? Phân biệt sinh trưởng sơ cấp với sinh trưởng thứ cấp ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay