số hạng đầu tiên

1 kết quả phù hợp trong mục số hạng đầu tiên
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm số hạng đầu tiên của cấp số cộng

Câu 1
Tìm ảnh của đường tròn
Resized Image
Qua phép đối xứng trục Ox
Câu 2
Cho cấp số cộng ( Un) có : U2 + U5 –U3 = 10 và U4 + U6 = 26. Tìm 5 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay