Số hạng tổng quát của 1

2 kết quả phù hợp trong mục Số hạng tổng quát của 1
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các số hạng của một cấp số nhân gồm 5 số hạng

Tìm các số hạng của một cấp số nhân gồm 5 số hạng, biếta) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho một cấp số cộng, biết

Cho một cấp số cộng, biết . Tìm .


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay