Số hạng tổng quát của 1

3 kết quả phù hợp trong mục Số hạng tổng quát của 1
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các số hạng của một cấp số nhân gồm 5 số hạng

Tìm các số hạng của một cấp số nhân gồm 5 số hạng, biếta) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho một cấp số cộng, biết

Cho một cấp số cộng, biết . Tìm .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho dãy số Xác định công thức của số hạng tổng quát

Cho dãy số xác định bởi công thức truy hồiDãy số xác định bởi *. Chứng minh là một cấp số nhân. Xác định công thức của số hạng tổng quát của .


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay